Теоретичні засади і практика укладання словника комунікем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Прилипко, Федір
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті обґрунтовано зміст поняття «комунікема» як мовно-культурного стереотипу (слова, словосполучення, фраземи, символу ситуації), пов’язаного з автоматичною вербалізацією в конкретних ситуаціях спілкування. Представлено теоретичні і практичні проблеми лексикографічного опису комунікем. Запропоновано модель фіксації таких одиниць комунікації у фразеологічних, граматичних словниках, розмовниках.
The article substantiates the meaning of the notion of "communicative unit" as a linguistic-cultural stereotype (word, phrase, phrazema, symbol of the situation) associated with automatic verbalization in specific situations of communication. The theoretical and practical problems of lexicographic description of communicative units are presented. The model of fixation of such units of communication in phraseological, grammar dictionaries, phrasebooks is offered
Description
Keywords
комунікема, синтаксична фразеологічна одиниця, мовно-культурний стереотип, лексикографія, словник, розмовник, тези конференції, communicative unit, linguistic and cultural stereotype, situational language stereotype
Citation
Прилипко Ф. Теоретичні засади і практика укладання словника комунікем / Федір Прилипко // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2019. - С. 15-17.