Система кодування первинних даних корпусу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Демська, Орися
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуті проблеми кодування текстових даних, організованих як корпус текстів природної мови. Головним чином мова йде про принципи розмітки глобальної структури первинних даних, а також специфіка корпусного тексту.
Description
The article deals with the problems of the texts encoding, which is organizing as a natural language corpus. Manly we discussed the marking principles of the global structure of primary data and others соrpus texts specificities.
Keywords
українська мова, кодування корпусу, принципи ТЕІ, Ukrainian language, corpus encoding, TEl gaudiness, стаття
Citation
Демська-Кульчицька О. М. Система кодування первинних даних корпусу / Орися Демська-Кульчицька // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць ф-ту лінгвістики Гуманіт. ін-ту Нац. авіац. ун-ту / [ред. кол. : О.Д. Гнідан (відп. ред.) ... та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ... [та ін.]. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2005. - Вип. 10. - С. 175-185.