Опыт непонимания в ситуации глобальности

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006-04-06
Authors
Минаков, Михаил
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ця стаття є спробою роздивитись можливі методологічні засновки для вивчення феномена нерозуміння в сучасній культурній ситуації. Автор пропонує використовувати категоріальний апарат феноменологічної герменевтики для виявлення основних структур нерозуміння, додаючи при цьому деякі поправки до вихідної "оптимістичною" установки герменевтики Гайдеґера та Ґадамера. Зокрема, автор указує на можливість "незлиття горизонтів", відмови від комунікації. Автор відстоює ту гіпотезу, що причину відмови від комунікації – вибір на користь обструкції – легітимізовано ситуацією глобальності. Ресурси індивіда до комунікації в епоху глобальності виявились обмеженими. Їхнє надмірне використання приводить до своєрідного "перегріву" в реконтекстуалізації себе індивіда у нескінченній ході злиття горизонтів.
Description
This article is an attempt to review possible methodological foundations for analysis of phenomenon of non-understanding in contemporary cultural situation. Author proposes to use terminology of phenomenological hermeneutics in order to disclose basic structures of non-understanding. Along with it author limits optimism of Heidegger and Gadamer. For that author shows how "non-fusion of horizons", refusal of communication is possible. Author argues that the main cause of refusal to communicate – choice of obstruction – is legitimized by situation of globality. Resources of an individual are very much limited in the age of globality. Their abnormal over-use leads to impossibility of self-recontextualization of an individual in a permanent process of horizons’ fusion.
Keywords
розуміння / нерозуміння, ситуація глобальності, глобалізація, злиття горизонтів, метафора, реконтекстуалізація, understanding / non-understanding, situation of globality, globalization, phenomenological hermeneutics, metaphor, fusion of horizons, статья
Citation
Минаков M. A. Опыт непонимания в ситуации глобальности // Phenomen.ru – философия онлайн [Электронный документ]. – Режим доступа: http://phenomen.ru/public/journal.php?article=32