009 (1): Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 49
 • Item
  Поняттєвий і термінологічний синкретизм "сімох вільних мистецтв"
  (1999) Собуцький, Михайло
  В роботі на матеріалі "Етимологій" Ісидора Севільського розглядається тісний взаємозв'язок терміносистем "вільних мистецтв". Особлива увага приділяється граматичній і музичній термінології.
 • Item
  Театр Леся Курбаса в контексті антропософського вчення Рудольфа Штейнера
  (1999) Миленька, Г.
  The extraordinary of Les’ Curbas person who is a star of modern ukrainian direction art till nowadays hasn’t discovered and perceived in its dimensions yet. There are a lot of questions such as why he became an actor having a clasical university education in phyloslphy. Why he begun the experiments with producing being a gifted actor? Why he started his teaching practice while he was a recognised producer? The answers on all these questions could be found in his big theoretical heritage the aquaintance with which gives an opportunity to see not only a huge creative aspiration person but a person of a philosophical turn of mind as well.
 • Item
  Межа тисячоліть і проблема метаісторії
  (1999) Кримський, Сергій
  Історію потрібно розглядати не тільки з погляду того, що минає, а й з боку того, що зберігається. Розвиток цивілізації і демонструє наскрізні структури ( архетипи) економічних та правових відносин, культурних і національних цінностей, звершень загальнолюдської моралі. Ці структури й складають в лінійному поступі історії вертикаль метаісторичного сходження.
 • Item
  Сергій Параджанов як "граюча людина" в контексті мистецтва трансавангарду
  (1999) Петрова, Ольга
  Стаття аналізує образотворчу спадщину цього видатного режисера XX століття. Автор статті доводить світоглядну самостійність Параджанова як автора колажів та їхню високу естетичну цінність. Колажі Параджанова унаочнюють перехід від арістотелевого мімесісу до платонівського поесісу, що є засадничим принципом модернізму.
 • Item
  Давньоруська народність. Історія проблеми
  (1999) Залізняк, Леонід
  Стаття присвячена драматичній історії формування концепції давньоруської народності. Історіографічний аналіз свідчить, що давньоруська народність є радянською модифікацією давнього імперського історичного міфу. Вона є типовою ідеологічною конструкцією, яка сформувалася у повоєнний час внаслідок тиску кремлівських ідеологів на партійну історичну науку СРСР.