Том 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Передмова
  (2019) Король, Денис
  Передмова до другого тому Наукових записок НаУКМА "Історія і теорії культури" (2019 р.).
 • Item
  Від "трьох братніх народів" до "повернення в європейську родину": постать Анни Ярославни в історичній політиці України
  (2019) Богуславська, Катерина
  У статті досліджено комеморативні практики навколо постаті Анни Київської, що сформувалися після 2014 р., а також те, яким чином вони легітимізують та підсилюють євроінтеграційний курс України. З’ясовано, що після анексії Криму та російської агресії на Донбасі, які спричинили вихід України з російської політичної орбіти, концепція "трьох братніх народів" була закономірно витіснена ідеєю про повернення України в "європейську родину", що неодноразово постулювалося на державному рівні. У рамках цього курсу історична політика України потребувала яскравих історичних постатей, які б могли слугувати символом давнього зв’язку між Україною та Європою. Оскільки, за словами історика Георгія Касьянова, в Україні відбулася "націоналізація" минулого аж до часів Київської Русі, легітимаційний ресурс постаті Анни Київської був інструменталізований та використаний в інтересах сьогодення. Дослідження різних комеморативних практик продемонстрували, що всі вони транслюють одне повідомлення: Україна поєднана з Європою ще з часів Анни Ярославни, а тому сучасний євроінтеграційний курс є "поверненням у європейську родину". З’ясовано також, що легітимаційний ресурс постаті Анни Київської настільки сильний, що за нього Україні доводиться боротися з Російською Федерацією, яка намагається розповісти світу про "російську Анну". Оцінено перспективи подальшого розвитку комеморативних практик навколо постаті Анни Ярославни у світлі нещодавнього закріплення тези про "європейську ідентичність" українського народу в Конституції.
 • Item
  Леді зникає: травматична пам’ять колективу у фільмі "Тіні забутих предків"
  (2019) Брюховецька, Ольга
  Яким чином проявляється травматична пам’ять про криваві події першої половини ХХ століття, яка не могла, але мусила бути проробленою в культурних текстах його другої половини? У фільмі "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, структуруючим принципом якого є оплакування смерті, мати Івана, головного героя, зникає з екранного простору без сліду, без похорону. У статті проаналізовано це зникнення як значуще, як символічний збій в екранній реальності, як симптом того, що Олександр Еткінд назвав "кривим горем", незавершеністю роботи скорботи за жертвами сталінізму. Мати Івана в екранних "Тінях" (на відміну від повісті Коцюбинського) постає як втілення травматичної пам’яті колективу, наближаючись до ліричного "Я" поеми "Реквієм" Анни Ахматової, але водночас цей екранний образ акумулює в собі чорну енергію ресентименту і родової ворожнечі. Складність материнського образу у фільмі Параджанова дає змогу винести на поверхню свідомості те, що перебуває у "несвідомому" цього культурного тексту, у його невисловленому підтексті: показане, але не сказане.
 • Item
  Специфіка російського софіологічного міфу
  (2019) Демчук, Руслана
  У статті здійснено аналіз провідних концепцій російської софіології – трансформації "теорії всеєдності" В. Соловйова. Російський спосіб філософствування постає як несвідоме міфологізування, де в підсумку Софія виступає як персоніфікація Космосу – опозиція вселенському Хаосу, що є загальним місцем усіх зазначених концепцій. Проте опозиційні категорії космосу – хаосу є характерним маркером "священного" міфу. Отже, російська інтелектуальна думка, занурившись у Софію, створила інваріант софіології як топос міфопоетики, що розроблялася у формі авторського (вторинного) міфу. Специфічна російська софіологія постала як реакція на політичні події усвідомленого "есхатологічного" кінця "русского міра" напередодні його краху на тлі революційних змін 1917 р.
 • Item
  Weaving in the Economic and Cultural Life of the Armenian Colonies of Ukraine: Historical Discourse
  (2019) Hayuk, Iryna
  Since ancient times, weaving was one of the most important types of folk crafts and a significant component of the economic life on Ukrainian terrains. Different fabric products – rugs, clothes, belts, bedspreads, capes, and scarves – were widely used in everyday life, for the decoration of housing, as luxury goods, and as a monetary equivalent for sales and exchanges. So the relevance of this study is to highlight the role of the Armenians in the development of weaving production on Ukrainian terrains, in the formation of a trading network of various woven goods, as well as to reveal their role in shaping a special style of life and tastes of different layers of the population, the consumption culture of this kind of objects. Weaving played an important role both in the internal life of the Armenian colonies and in the external ties of the Armenians with the Polish-Ukrainian environment. Comprehensive scientific research of the historical development of Armenian weaving on the lands of Ukraine, with account of all the components of this process – silkworm, carpet weaving, the trade aspect of weaving, etc., are absent today. It is important that, as in the case of jewelry and arms manufacture, the role of Armenians in the weaving industry was also dual: they imported all types of woven products, including carpets, into Ukraine, and they were also manufacturers of various woven products not only in the Ukrainian lands but also in the Ottoman Empire and the Persian Empire. The intensive development of silk weaving on Ukrainian terrains, the production of goods out of local silk and carpet-manufacturing are apparently also associated with the Armenians. Although most researchers associate the development of persiarnias in Ukraine with Stanislaw’s workshops of Misiorowych and Madzharskyi in the middle of the 18th c., the facts show that the vigorous growth of the persiarnias (the Armenian weaving workshops) began in the 17th c.
 • Item
  Феномен взаємопроникнення (задіяння) української та вірменської культур на теренах України
  (2019) Данник, Катерина
  У статті розглянуто актуальне явище сучасної культури – взаємопроникнення кількох різних культур (в історико-типологічному сенсі) в Україні. Увагу акцентовано на вірменській меншині як культуротворчій діаспорі України. Досліджено роль вірменських музикантів у поліетнічній культурі України та їх самоідентифікацію у творчості. Увагу сконцентровано на проявах задіяння зразків класичного різножанрового мистецтва в сучасних творах та взаємодії українського й вірменського мистецтва в цьому ракурсі. Проаналізовано творчість вірменських музикантів, які спочатку як імпровізацію, а згодом і в більшості своїх проектів використовують прийом міксування етнічних елементів українського та вірменського мелосу. Розглянуто зручні для імпровізації жанри джазової та важкої музики (jazz-funk, groove, death-metal, pop-jazz та ін.).
 • Item
  The Material Culture of the Old Rus Population as a Subject of a Museum Exposition: Information and Attractive Properties
  (2019) Moskalenko, Andrii
  The article considers the problem of determination of information and attractive properties of the Old Rus population’s material culture as a subject of a museum exposition. The author analyzes material culture artefacts and archaeological complexes in general. Exhibits are divided into three groups by information and attractive properties: subsidiary, basic, and unique. The first has the least attractive level, the second has the middle attractive level, and the third has the highest attractive level. One of the categories of archaeological findings cannot be a base of an "Old Rus period" museum exposition. The author came to conclusions that artefacts of every group should be represented in a museum exposition
 • Item
  Троя і Північне Причорномор’я в III тис. до н. е.: можливість контактів
  (2019) Пустовалов, Сергій
  Статтю присвячено морським зв’язкам ямно-катакомбного населення з Троадою та загалом Східним Середземномор’ям. Акцентовано увагу на тому, що всі відомі значні катакомбні та ямні поселення розташовані в пониззях рік, які впадають до Чорного та Азовського морів, зокрема це катакомбний шар Лівенцівського I поселення в дельті Дону, соціальний центр на р. Молочній, Матвіївське поселення інгульської культури на північній околиці м. Миколаєва. Соціальні центри ямно-катакомбного суспільства також тяжіли до узбережжя Чорного та Азовського морів. Метою цього тяжіння могли бути успішні торговельні відносини зі Східним Середземномор’ям, зокрема Троєю. Про можливість торговельних відносин між Північним Причорномор’ям та Троадою опосередковано свідчать кістки дельфіна на поселенні Матвіївка 1, наборний човен у похованні на Одещині, єгипетський скарабей, знайдений біля Мелітополя, пастові намистини з поховань ямної та катакомбної спільнот, посуд, що має аналогії на Кікладах; поліровані сокири з Трої. У 2012 р. біля с. Садове в Криму було знайдено скарб, що містив 24 речі анатолійського, троянського та північнопричорноморського походження. У статті аргументовано висновок про можливість доволі тісних обмінних відносин між Троадою та Причорномор’ям.
 • Item
  Символіко-семантичне навантаження образу птаха як відображення релігійно-світоглядних уявлень у мистецтві палеоліту
  (2019) Бондарчук, Ярослава
  Розглянуто палеолітичні композиції із зображенням птаха, які передають релігійно-світоглядні уявлення первісної людини. З’ясовано, що в мистецтві палеоліту образ птаха мав два головних значення: символу верхньої частини світобудови в бінарній та в триярусній вертикальній моделі всесвіту та символу душі, яка після смерті людини підіймається у вищий світ. Підкреслено семантичну спорідненість образу птаха як символу душі з образом жінки, яка вважалась носителькою душ ще не народжених дітей. Показано зв’язок провідних релігійно-світоглядних ідей, втілених в образі птаха, з характеристиками зодіакальних знаків, домінантних у час зародження цих ідей.
 • Item
  Деякі зауваги до методології культурологічної аналітики кінематографа
  (2019) Кирилова, Ольга
  У статті ставиться питання про побудову інструментальної моделі культурологічної аналітики кінематографа. Запропоновано виокремити такі її методологічні виміри: морфологічний, історико-культурологічний, культурно-типологічний, культурно-цивілізаційний, семіотичний, культурно- антропологічний та деякі інші. На відміну від універсальної, обґрунтовано специфічну культурологічну модель танатологічного аналізу кінематографа з такими рівнями: танатохронотопічним, еротанатологічним та ін.
 • Item
  Стан житлової дерев’яної архітектури ХІХ – початку ХХ ст. міста Чернігова та її використання як туристичного ресурсу
  (2019) Алєшугіна, Наталія; Зеленська, Олена
  Старовинним об’єктам, які створені давніми майстрами та демонструють колишні моди й технології, завжди гарантована увага нащадків. Що давніший об’єкт, то більше захоплення та інтерес він викликає. У центрі уваги статті – дерев’яна архітектура м. Чернігова ХІХ – початку ХХ ст., прикрашена різьбленням, яка представляє традиційну забудову міста в позаминулому столітті і є безсумнівною естетичною та художньою, а інколи – й історичною цінністю. У статті охарактеризовано стан, кількість та райони розташування в Чернігові дерев’яних будинків, що мають історико-культурну або естетичну цінність, порушено питання щодо їх збереження, окреслено шляхи їх використання як туристичних ресурсів.
 • Item
  Споруда як річ (на прикладі київських будівель 1920–1930 рр.)
  (2019) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено долі споруд 1920–1930 рр., котрих чимало є в Києві. Розглянуто різні можливі дискурси щодо них, зокрема стилістичний, ідеологічний, семіотичний. Особливу увагу приділено можливим критеріям пам’яткозбереження, оскільки споруди цього часу ще менш захищені від руйнування, ніж, скажімо, зведені на самому початку ХХ ст. Запропоновано підхід до споруди як до матеріальної речі, яка, незалежно від належності до однієї з численних тогочасних архітектурних стилістик (конструктивізм, ар-деко та ін.), заслуговує на збереження через свою дотичність до практичної діяльності попередніх поколінь.
 • Item
  Тибетський буддизм і наука: діалог на основі вчення Калачакри
  (2019) Калантарова, Олена
  Статтю присвячено огляду можливих перспектив розвитку діалогу буддизму з наукою в напрямку міжкультурних філософських дискусій у разі залучення вчення тибето-буддійської традиції Калачакра, яке "балансує" між релігійно-філософською та науковою думкою. Заради цього розглянуто зв’язок вчення Калачакра з класичними буддійськими науками, зокрема традиційною астрономією (астрологією) та медициною (алхімією). Особливу увагу приділено метафізичній системі Калачакра, яка пропонує власну модель феноменального світу і дає можливість намітити певні зв’язки між різними рівнями свідомості, та потенціалу філософських підходів до аналізу цієї моделі. Як висновки сформульовано окремі попередні зауваження щодо кардинальної парадигмальної відмінності прикладних буддійських наук (астрономії, медицини) від сучасних західних наукових світоглядних позицій, що варто враховувати, якщо є наміри ставити в межах діалогу "буддизм – наука" культурно-філософські питання. (У статті використано матеріали до сходознавчого семінару, проведеного автором в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України 26 березня 2019 р.)
 • Item
  Nana by Marcel Suchorowsky: The History of Russian Empire’s
  (2019) Pavlichenko, Nadiia
  The article describes the story of painting Nana (1881) by Marcel Suchorowsky known as the most expensive painting sold by a painter in the Russian Empire. But the art piece differs a lot from the general line of the local art market situation, which was defined by special institutions, such as the Imperial Academy of Arts in Saint Petersburg. The main aspects are taken into consideration, such as: critical analysis of the painting, the story of the plot, which refers to Emile Zola’s novel Nana, the painter’s individual and innovative exposition strategy, etc. The history of Nana and its special exhibitions in Europe and the USA through the period of 1981–2012 are described. Reports in the USA periodics serve as a special source of analysis, as long as they allow tracing Nana’s movements and public interest. It was exhibited in the "panorama" style using special lightning and additional objects to imitate the three-dimension space and thus became a popular entertainment. Painting Nana is a very interesting cultural phenomenon as long as it obtained notorious glory due to its provocative plot and an excellent academic technique. It is not only the surprising price, but public reaction that is the most important.
 • Item
  1994 рік: нові горизонти
  (2019) Петрова, Ольга
  Статтю присвячено складним психологічним і матеріальним обставинам, у яких розвивалася культура України (Києва) у 1994 р. за умов фінансового дефіциту в країні та політичного безладу і невизначеності. Йдеться про зусилля інтелектуалів (філософів та митців) протистояти негативним обставинам тодішньої ситуації і працювати на перспективу. Завдяки фінансуванню Фонду Дж. Сороса було засновано програму "Трансформація гуманітарної освіти в Україні", яка сприяла відбору та виданню підручників нового покоління для незалежної України. Ініціаторами видання був Інститут філософії України та директор програми Н. Вяткіна. Творчий горизонт визначився заснуванням нових музичних програм, зокрема "Київ Музик Фесту" композитором Іваном Карабицем. Він же заснував цикл концертів "Час камерати" та конкурс для молодих виконавців імені Володимира Горовиця. Карабиць співпрацював з художниками Києва, зорганізувавши виставку "Арт Музик Фест". Попри фінансові негаразди, з ініціативи талановитих художників відбулася низка цікавих експозицій. Ці ініціативи підтримував Іван Дзюба, який тоді був на посаді міністра культури. Молоді художники, що не покладалися на доволі реакційну і байдужу до їхньої долі Спілку художників, організували творчий сквот "БЖ-АРТ" (існував з 1994 по 2014 р.). Там розвивалося інноваційне мистецтво.