062: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Органічна конструкція –1936
  (2007) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено окресленню деяких синхронних паралельних явищ ідеологічного та кінематографічного дискурсів доби 1930-х.
 • Item
  Перебудова Парижа Жоржем Османом у контексті культури модернізму
  (2007) Скубицька, Ю.
  Проаналізовано перебудову Парижа Жоржем Османом у середині ХІХ ст. з точки зору культурології. Діяльність Османа відображала сучасні йому структури бачення і структури влади та в гіперболізованому вигляді була перейнята Адольфом Гітлером у здійсненій ним перебудові Берліна.
 • Item
  Потенційні можливості музеєфікації пам’яток кам’яної доби на теренах України
  (2007) Пустовалов, Сергій; Чухрай, Л.
  Статтю присвячено виробленню загальних принципів аналізу археологічних пам’яток для відтворення та музеєфікації. Розглянуто найвідоміші пам’ятки кам’яної доби, які, на думку авторів, підлягають музеєфікації у першу чергу.
 • Item
  Крик, гамір та шуми як засоби створення фільмічної реальності
  (2007) Ползікова, Надія
  Ця стаття є спробою дослідити ту частину звукового простору кінострічок, яку зазвичай помічають саме тоді, коли вона відсутня. Ця таємнича частина представлена гамором, шумами, криками, навколишнім ґвалтом, звуками, що маркують повсякдення і є невід’ємною складовою людського життя. Коли ця звукова симфонія раптом обривається, людина опиняється у звуковій ізоляції, певного роду вакуумі, що унеможливлює комфортне сприйняття фільмічних подій глядачем. Адже саме ця частина звукової доріжки і є тим засобом, за допомогою якого глядач інтегрується у фільмічну реальність.
 • Item
  Радянська мистецтвознавча публіцистика 1930-х – початку 1940-х років
  (2007) Півторак, Юлія
  У цьому дослідженні зроблено аналіз радянського дискурсу про мистецтво на матеріалах мистецтвознавчої періодики 1930-х – початку 1940-х років (1932 – 1941) за моделлю, викладеною в розробках Ернесто Лакло і Шанталь Муфф.
 • Item
  Орнамент та письмо: до проблеми співіснування та функціональних особливостей
  (2007) Нікішенко, Юлія
  Матеріали цієї статті присвячено питанням подібностей та відмінностей у функціях орнаменту й письма, як найбільш давніх знакових систем. Розглядається питання походження цих явищ крізь призму функціональних особливостей та призначення кожної із систем як засобу збереження та передачі певної інформації.
 • Item
  Тотожності та відмінності творчої свободи-несвободи в польському та українському мистецтві 1960-х–1980-х рр.
  (2007) Мусій, Мар’яна
  У статті розглянуто загальні тенденції мистецтва комуністичної Польщі 1960-х –1980-х рр. і проводяться деякі паралелі з політично-суспільними умовами розвитку художнього процесу в УРСР. Увагу зосереджено на можливостях приватної та публічної реалізації творчих інтенцій художників та ставленні влади до мистецьких експериментів.
 • Item
  Метафорика «стихій» у ранньовізантійській аскетичній літературі
  (2007) Морозова, Дарія
  Предметом дослідження є окремі мотиви фізико-хімічної образності, притаманні виключно доіконоборницьким патристичним текстам. Зацікавленість ранніх Отців природознавчими науками, відбиваючись на їхній метафориці, лишає свій слід у баченні духовного життя людини. Автор вважає, що низка стабільних антропологічних метафор, пов ’язаних з чотирма «елементами», виконувала не лише дидактичне, а й когнітивне та полемічне завдання, складаючи альтернативу іншим поширеним образам чи концепціям.
 • Item
  Росія після відлиги: спогади про майбутнє
  (2007) Лосєв, Ігор
  In the article are viewed cultural and historical and mental aspects of fundamental socio-political changes in life of modern Russian society, in particular decline of the democratically European paradigm in elite and mass consciousness of Russians and powerful regeneration of Eurasian authoritarian tradition.
 • Item
  Спроба візуалізації еддичної просторової моделі всесвіту
  (2007) Король, Денис
  Статтю присвячено проблематиці просторового кодування в еддичній традиції давньої Скандинавії. Автор розташовує еддичні «світи» за структурно-семіотичною схемою, а також пропонує вирішення проблеми символічної візуалізації еддичної моделі світу.
 • Item
  Український театр першої половини ХІХ століття як соціокультурний феномен
  (2007) Чечель, Наталія
  Creating authentic historiographical narratives, the author highlights certain differences of Ukrainian theatre of the first half of the XIX century, inscribing its individuality within the bounds of the great European styles and, accordingly, of European culture. An essential element of this scholarly study is the implementation of the cultural theory.
 • Item
  Національне і транснаціональне в сучасному світовому кіно
  (2007) Брюховецька, Лариса
  Ситуація в сучасному кіно склалася таким чином, що в ньому дедалі повніше домінують стандарти голлівудського кіно з ухилом у спецефекти і втратою індивідуального, авторського начала та національних рис. У цій статті на прикладі творчості видатних кіномитців простежується безперервність проявів національного і транснаціонального в кіно.