Науково-навчальний центр "Інноваційна лабораторія"

Permanent URI for this collection

Метою діяльності Центру є проведення наукових досліджень, навчання, семінарів тощо у сфері теорії і практики інноваційного розвитку економіки України, вивчення і використання відповідних світових досягнень та участь у міжнародних проектах, побудова відкритої науково-навчальної платформи для формування інноваційних екосистем і створення в НаУКМА передумов для органічного поєднання освіти, науки та інноваційної діяльності. Центр сприяє поєднанню навчання з науковою роботою та впровадженню результатів наукових досліджень у навчальний процес.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Впровадження інноваційних цифрових стратегій в освітній сектор економіки
  (Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2020) Гуменна, Олександра; Подденежний, Олександр
  Матеріали доповіді учасників VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції", м. Полтава, 29 жовтня 2020 року.
 • Item
  Методи оцінки ефективності та життєдіяльності стартапів
  (2020) Іванова, Наталія; Корольова, Ольга; Тадай, Тетяна
  Матеріали доповіді учасників XV Міжнародної наукової конференції "Сучасні досягнення в науці та освіті", проведеної у м. Нетанія (Ізраїль) 16-23 вересня 2020 р.
 • Item
  Нові виміри розвитку інноваційних процесів у системі взаємовідносин України та країн – членів ЄС
  (2021) Бойко, Олена
  Тези доповіді учасника міжнародної науково-практичної конференції "Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного партнерства (Процеси інтеграції України та ЄС)", м. Київ, 21 грудня 2020 р.
 • Item
  Обґрунтування гіпотези природного рівня наукомісткості ВВП країни
  (2017) Шинкар, Ольга
  Запропоновано гіпотезу існування природного рівня наукомісткості ВВП країни та виконано економетричний аналіз їїрелевантності. Проведено статистичний аналіз для визначення природної пропорції відношення загальних витрат на дослідження та розробки до ВВП для кожної країни, залученої до аналізу. Знайдені пропорції природного рівня наукомісткості ВВП порівнювались з фактичними витратами на дослідження і розробки за період 1998-2012 рр. Аналітична панель включала Україну та обрані розвинені країни Європейського Союзу з різним рівнем інноваційного розвитку: інноваційних лідерів (Німеччину та Фінляндію), інноваційних послідовників (Францію та Естонію) і помірних інноваторів (Польщу, Португалію та Іспанію). Проведений аналіз дав можливість оцінити ефективність державної науково-технічної політики в аналізованих країнах у різні конкретні періоди, включаючи період економічної кризи з 2008 р. Аналіз по Україні показав, що фактичний рівень фінансування досліджень та розробок не тільки є значно меншим порівняно з іншими країнами, але й не досягає розрахованого природного рівня витрат на дослідження та розробки, що відповідає рівню економічного розвитку України. Для досягнення сталого економічного розвитку та процвітання фактичний рівень фінансування досліджень та розробок в Україні має перевищувати його розрахований природний рівень, який відповідає стану економічного розвитку країни. Було доведено циклічність фінансування науково-технічної та інноваційної сфери і підтверджено, що в передкризовий період в аналізованих країнах проводилась рестрикційна державна науково-технічна та інноваційна політика, коли фінансування науково-технічної сфери не досягало розрахункового природного рівня, що гальмувало економічне зростання. Починаючи з 2009 року уряди аналізованих європейських країн почали проводити активну інноваційну політику, збільшивши фінансування науково-технічної сфери вище розрахованого природного рівня, що сприяло виводу економіки країн з кризового стану. І тільки активна державна науково-технічна політика допоможе вивести країну з економічної кризи та досягти сталого економічного розвитку.
 • Item
  Ukraine 2030 : the Doctrine of Sustainable Development
  (2018) Kharlamova, Ganna; Melnychuk, Oksana; Antonyuk, Larysa; Chala, Nina; Humenna, Oleksandra; Radchuk, Andrii; Shnyrkov, Oleksandr; Stolyarchuk, Jaroslava; Taruta, Serhii; Zhylinska, Oksana; Moscardini, А.
  This book offers, for the first time, the sustainable development model of Ukraine that is based on a human-centred approach and presents new trajectory of economic growth in Ukraine by 2030. It was built in compliance with global megatrends and the goals of the millennium that are expected to affect the global economy in the coming decades. Based on both research and calculations made by the leading scientific institutions of Ukraine, it defines, in detail, a list of six inhibitory factors, which removal will consequently create preconditions for a Ukrainian ambitious economic leap. This book describes the set of actions needed to achieve the horizons that are formulated in the eight mechanisms to become the main tool for further specialized development programs in Ukraine. The key idea of the development strategy, which is based on the identification of Ukraine’s existing economic strengths and capabilities, is to create new strategic capacities by strengthening the existing potential.
 • Item
  Макроекономічний вимір конкуренції
  (2017) Опанасенко, Любов
  Проаналізовано теоретичні питання конкуренції в контексті макроекономічного виміру вітчизняної економіки. Запропоновано аналіз впливу взаємодії стану підприємницького сектору і конкурентного середовища на сучасний стан макроекономіки. Запропоновано систему показників, які дають змогу оцінити тенденції ділової активності.
 • Item
  Пріоритетні напрями державного регулювання сегментної структури національної економіки
  (2017) Григор’єв, Геннадій
  У статті досліджуються пріоритетні напрями державного регулювання сегментної структури національної економіки. Запропоновані основні шляхи підвищення ефективності державного регулювання сегментної структури національної економіки. Визначені аспекти підвищення ефективності системи державного регулювання сегментної структури національної економіки.
 • Item
  Теоретичні передумови стратегічного оцінювання національної економіки
  (2017) Григор’єв, Геннадій
  У статті досліджуються теоретичні питання стратегічного оцінювання національної економіки. Сформовані основні задачі стратегічної оцінки національної економіки в умовах глобалізації.Запропонована система концептуально-методичних принципів стратегічної оцінки національної економіки в умовах глобалізації. Запропоновано системний підхід у дослідженні об’єктів стратегічної оцінки національної економіки і процесів функціонування суб’єктів з урахуванням і у взаємозв’язку відповідних елементів.
 • Item
  Грошово-кредитне регулювання сукупного попиту в умовах глобалізації економіки
  (2017) Григор’єв, Геннадій; Доценко, Світлана
  У даній статті розглядається грошово-кредитне регулювання сукупного попиту в умовах глобалізації економіки. Запропоновані інструменти грошово-кредитної політики в трансформаційних умовах. Досліджені види та методи грошово-кредитного регулювання та його вплив на макроекономічне середовище країни.