Пріоритетні напрями державного регулювання сегментної структури національної економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Григор’єв, Геннадій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджуються пріоритетні напрями державного регулювання сегментної структури національної економіки. Запропоновані основні шляхи підвищення ефективності державного регулювання сегментної структури національної економіки. Визначені аспекти підвищення ефективності системи державного регулювання сегментної структури національної економіки.
В статье исследуются приоритетные направления государственного регулирования сегментной структуры национальной экономики. Предложены основные пути повышения эффективности государственного регулирования сегментной структуры национальной экономики. Определены аспекты повышения эффективности системы государственного регулирования сегментной структуры национальной экономики.
The article examines the priority areas of state regulation of the national economy segment structure. The basic ways to improve government regulation of the national economy segment structure. Aspects improving the effectiveness of state regulation of the national economy segment structure.
Description
Keywords
національна економіка, державне регулювання, сегментна структура, глобалізація, внутрішнє та зовнішнє середовище, стаття, национальная экономика, государственное регулирование, сегментная структура, глобализация, внутренняя и внешняя среда, статья, national economy, government regulation, segment structure, globalization, internal and external environment, article
Citation
Григор'єв Г. С. Пріоритетні напрями державного регулювання сегментної структури національної економіки / Геннадій Григор'єв // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - 2017. - № 3/2. - С. 8-14.