018: Філософія та релігієзнаство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Ідея миру в Біблії: базисні смислоутворюючі структури
  (2000) Головащенко, Сергій
  Метою цієї розвідки є дослідити досвід біблійної традиції у проголошенні та збереженні універсальної ідеї миру. Автор намагався проаналізувати деякі основні смислові структури цієї ідеї, означити співвідношення її онтологічного, аксіологічного, соціального, етичного та особистісного аспектів.
 • Item
  Етнологія релігії: конституювання нової релігієзнавчої науки
  (2000) Филипович, Людмила
  У статті розглядається необхідність появи етнології релігії як нової релігієзнавчої науки, виокремлюються етапи її становлення, визначається предметне поле і завдання, аналізується сучасний стан етнорелігійних досліджень в Україні
 • Item
  Принцип об'єктивності в релігієзнавстві
  (2000) Колодний, Анатолій
  У статті розкривається методологічна роль у пізнанні релігійних феноменів принципу об'єктивності, який доповнюється при цьому принципами позаконфесійності, плюральності і цілісності.
 • Item
  До реабілітації "лівої" міфології: (масова свідомість та художня культура)
  (2000) Левченко, Олена
  Спираючись на технологію аналізу сучасних міфологій Р. Варта, автор стверджує, що ліва ідеологія в Радянському Союзі була також здатна на досить витончені міфологічні операції, такі як "стирання імені", "маскування", "переписування". Автор обгрунтовує свої висновки, аналізуючи деякі процеси перебудовчого періоду, а також відображення типової громадської думки в пресі.
 • Item
  Інтерпретація як умова існування в семіотичному універсумі
  (2000) Архипова, Людмила
  Головна ідея цього дослідження - показати важливість інтерпретації як творчого елементу в культурній символізації життя. На прикладах різних видів культурної діяльності показано, що інтерпретація є необхідною умовою існування людини в семіосфері культури. Наголошується, що інтерпретація пов'язана з "сумнівом", "пошуком", "відкритістю можливостей" в людському існуванні.