073 Менеджмент

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Менеджмент"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 114
 • Item
  Формування бренд-стратегії підприємств роздрібної торгівлі на прикладі ТОВ "Сільпо-ФУД"
  (2023) Жура, Микола; Гавриленко, Тетяна
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретико-методичних положень бренд-стратегії та розробка та обґрунтування удосконаленої бренд-стратегії на підприємстві.
 • Item
  Формування логістичної стратегії територіальної громади київської області на основі концепції сталої мобільності
  (2023) Жур, Михайло; Ігнатьєва, Ірина
  Метою дипломної роботи є формування логістичної стратегії територіальної громади Київської області на основі концепції сталої мобільності та методики оцінки результатів її впровадження.
 • Item
  Формування кадрового потенціалу підприємства на прикладі компанії Alphabet Inc.
  (2023) Жук, Ігор; Боднар, Ольга
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних засад формування кадрового потенціалу, перевірка ефективності його використання, шляхи покращення і впровадження в основну діяльність підприємства.
 • Item
  Адаптація системи менеджменту компанії на етапі кризи
  (2023) Вус, Анна; Бурбело, Наталія
  Мета дослідження: поглиблення теоретико-методичних основ та надання практичних рекомендацій щодо адаптації системи управління підприємством, яке здійснює свою діяльність в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
 • Item
  Формування системи управління ризиками на підприємстві ТОВ"УНІТІ-БАРС"
  (2023) Воронцова, Ксенія; Гавриленко, Тетяна
  Мета кваліфікаційної роботи: вивчити теоретико-методичні положення управління ризиками та сформувати удосконалену систему ризик-менеджменту на підприємстві.
 • Item
  Антикризове управління діяльністю підприємства
  (2023) Власенко, Анна; Сербенівська, Аліна
  Метою кваліфікаційної роботи є надати комплексне розуміння заходів, яких можна вжити для оцінки діяльності підприємства та запобігання банкрутству, заходів, яких можна вжити для превенції кризи або пом'якшення негативних наслідків після настання кризи на підприємстві, а також детально розглянути різні підходи до антикризового управління. Для досягнення поставленої мети завданнями дипломної роботи стали: - з'ясувати сутність та структуру антикризового управління; - визначити основні фактори, які призводять до кризових ситуацій на підприємстві; - аналіз світового досвіду в сфері антикризового менеджменту; - довести необхідність використання превентивного антикризового планування для управління підприємством; - проаналізувати фінансовий стан ТОВ "Розетка. УА" з метою виявлення потенційної кризи або банкрутства; - виявлення інструментарію для боротьби з кризою; - визначити етапи подолання кризи, використовуючи управлінські рішення та антикризові методи; - розробити шляхи поліпшення антикризового управління на даному підприємстві на основі результатів дослідження.
 • Item
  Бізнес-модель, що базується на екологічно-свідомому виборі споживача
  (2023) Тупиця, Світлана; Чала, Ніна
  Мета кваліфікаційної роботи: визначити принципи та кращі практики побудови та впровадження бізнес-моделей сталого розвитку, розробити проект впровадження бізнес-моделі сталого розвитку на основі інновацій. Відповідно до мети дослідження було сформульовано наступні завдання: - дослідити актуальність впровадження бізнес-моделі сталого розвитку; - визначити поняття "бізнес-модель" та основні інструменти для її формування; - дослідити поняття інноваційної бізнес-моделі, поняття бізнес-модель сталого розвитку, охарактеризувати методи її імплементації; - дослідити загальну інформацію про ПРаТ "Карлсберг Україна"; - проаналізувати фінансову-економічну діяльність ПРаТ "Карлсберг Україна"; - оцінити поточний стан екологічного управління на ПРаТ "Карлсберг Україна"; - емпірично дослідити вплив реалізації екологічних ініціатив ПРаТ "Карлсберг Україна" на вибір бренду споживачами шляхом формування та перевірки гіпотез використовуючи дані опитування споживачів; - сформувати пропозиції для розширення бізнес-моделі сталого розвитку на ПРаТ "Карлсберг Україна", описати проект впровадження екологічних інновацій через призму фреймворків для формування бізнес-моделі.
 • Item
  Роль стилю і методів управління в забезпеченні ефективного функціонування підприємства
  (2023) Шнирьова, Софія; Бурбело, Наталія
  Мета кваліфікаційної роботи полягає у обґрунтуванні теоретико-методичних засад, а також розробці практичних рекомендації щодо підвищення ефективності стилю та методів управління ТОВ "Міратекс Груп".
 • Item
  Управління асортиментною політикою в ритейлі книг на прикладі компанії "Barnes & Noble"
  (2023) Самойленко, Анастасія; Храпкіна, Валентина
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретико-методичних засад управління асортиментною політикою в ритейлі книг та розроблення рекомендацій щодо покращення асортиментної політики на підприємстві "Barnes & Noble" в контексті підвищення їхньої конкурентоспроможності. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: дослідження асортиментної політики у системі управління підприємством, її ефективності для організації діяльності у сфері ритейлу книг, алгоритмів та методів управління асортиментною політикою; ознайомлення з історією розвитку компанії "Barnes & Noble", дослідження її внутрішнього та зовнішнього 3 середовища, аналіз стратегії управління асортиментною політикою компанії та розроблення рекомендацій щодо її покращення.
 • Item
  Управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі АТ "Укрпошта"
  (2023) Роєнко, Анна; Волошин, Андрій
  Мета дослідження полягає у вивченні та розкритті основних аспектів конкурентоспроможності підприємства на базі теоретичних надбань, а в подальшому, практичне застосування теорії для розробки рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства поштової логістики.
 • Item
  Управління інноваційною діяльністю підприємства
  (2023) Пристінська, Вікторія; Храпкіна, Валентина
  Метою дослідження є дослідження теоретичних основ управління інноваційною діяльністю підприємства, визначення проблем управління нею та виявлення шляхів їх подолання. Мета роботи зумовила вирішення наступних завдань: − розглянути економічну сутність та вплив інновацій на розвиток економіки; − дослідити життєвий цикл та типи нововведень; − висвітлити сучасні концепції формування і оцінювання системи; − проаналізувати інноваційну діяльність підприємств України; − дати оцінку інноваційній діяльності підприємства та ефективності інноваційної діяльності підприємства − розробити рекомендації для удосконалення інноваційної діяльності підприємства.
 • Item
  Формування лояльності персоналу компанії
  (2023) Попович, Дарина; Романченко, Наталія
  Метою роботи є дослідження теоретико-методичних засад, розробка та обґрунтування пропозицій щодо формування лояльності працівників на підприємстві Для досягнення мети було визначено такі завдання: • Дослідити теоретичні основи формування лояльності персоналу компанії; • Проаналізувати різні підходи до визначення лояльності персоналу; • Дослідити важливість лояльності працівників для економічної безпеки підприємства; • Дослідити способи формування лояльності персоналу; • Систематизувати та проаналізувати загальні характеристики ТОВ "Л. П. Я."; • Розглянути внутрішнє та зовнішнє середовище ТОВ "Л. П. Я.", звернувши увагу на проблеми, які можуть впливати на лояльність персоналу; • Дослідити поточний рівень та оцінити методи формування лояльності персоналу в ТОВ "Л. П. Я."; • Розробити пропозиції для формування та/або підвищення рівня лояльності персоналу ТОВ "Л. П. Я."; • Запропонувати практичні засади реалізації пропозицій для формування лояльності працівників на підприємстві; • Обґрунтувати необхідність та корисність запропонованих заходів щодо формування лояльності користуючись економічними методами.
 • Item
  Підвищення ефективності управління віддаленою роботою компанії
  (2023) Піднебесна, Поліна; Бурбело, Наталія
  Мета кваліфікаційної роботи: дослідити теоретико-методичні засади, розробити та обґрунтувати практичні рекомендації щодо управління дистанційної роботи в компанії.
 • Item
  Основи формування корпоративної культури компанії
  (2023) Педченко, Софія; Бурбело, Наталія
  Метою кваліфікаційної роботи: дослідити теоретико-методичні засади, розробити та обґрунтувати практичні рекомендації щодо формування корпоративної культури компанії Red Bull Україна.
 • Item
  Управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах
  (2023) Пасюк, Богдана; Демчук, Зоя
  Мета кваліфікаційної роботи: дослідити теоретико-методичні засади, розробити та обґрунтувати практичні рекомендації щодо управління конкурентоспроможністю підприємства.
 • Item
  Конкурентоспроможність продукції в ринкових умовах
  (2023) Оліфір, Володимир; Волошин, Андрій
  Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо покращення конкурентоспроможності продукції підприємства в ринкових умовах.
 • Item
  Бізнес-план, як інструмент розвитку підприємницької діяльності
  (2023) Миськів, Поліна; Ігнатьєва, Ірина
  Метою даної роботи є удосконалення системи підприємницької діяльності ТОВ "ЮА МЕЙД" на основі моделі бізнес-планування. Для досягнення мети в роботі поставлені і вирішені наступні завдання: ‒ привести сутнісну характеристику бізнес-планування підприємницької діяльності; ‒ окреслити функції і цілі бізнес-планування в сучасному управлінні; ‒ надати загальну методологію розробки бізнес-плану; ‒ надати організаційно-економічну характеристику ТОВ "ЮА МЕЙД"; ‒ провести оцінку бізнес середовища ТОВ "ЮА МЕЙД"; ‒ вивчити особливості використання бізнес планування в ТОВ "ЮА МЕЙД" та перспективи підприємницької діяльності; ‒ визначити напрями удосконалення планування підприємницької діяльності ТОВ "ЮА МЕЙД" через методологію бізнес планування; ‒ розробити шляхи удосконалення інструментів фінансового обґрунтування при планування підприємницької діяльності; ‒ оцінити ефективність впровадження методології бізнес планування в практику підприємницької діяльності ТОВ "ЮА МЕЙД".
 • Item
  Управління наймом персоналу
  (2023) Міхно, Євгеній; Сербенівська, Аліна
  Метою дипломного проекту є розробка заходів щодо вдосконалення процесу найму персоналу у ТОВ "МАЯК". Для досягнення мети проекту необхідно вирішити такі завдання: - розглянути сутність і функції найму персоналу в організації; - охарактеризувати методичні аспекти найму персоналу; - розкрити основні показники ефективності процесу найму; - проаналізувати процес найму персоналу у ТОВ "МАЯК", оцінити його ефективність; - розробити проектні пропозиції щодо вдосконалення процесу найму персоналу на підприємстві.
 • Item
  Управління синдромом професійного вигорання в компанії
  (2023) Марценюк, Кирило; Пан, Лілія
  Мета кваліфікаційної роботи: з’ясувати причини і наслідки професійного вигорання серед співробітників компанії, розробити ефективні заходи з управління цим явищем для бази дослідження. Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання: – дослідити концепцію, сутність та наслідки синдрому професійного вигорання як соціальної проблеми; – здійснити теоретичний аналіз етапів професійного вигорання та їх ознак; – розглянути причини виникнення та фактори, що впливають на розвиток синдрому професійного вигорання; – провести аналіз бази дослідження використовуючи різні загальнонаукові методи (теоретичні та емпіричні); – здійснити емпіричне дослідження серед працівників бази дослідження у вигляді анкетування та опитування – розробити рекомендації для подальшого вдосконалення системи управління професійним вигоранням на базі дослідження; – дослідити кореляційний зв’язок між стресом та професійним вигоранням Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: – теоретичні методи: аналіз наукової літератури, синтез, узагальнення та систематизація теоретичних даних, індукція та дедукція на основі аналізу фактів; – емпіричні методи: психодіагностичне тестування, анкетування, спостереження, опис, бесіда з робітниками; – інтерпретаційні методи: аналіз та інтерпретацію отриманих результатів; – статистичні методи: кореляційний метод Пірсона.
 • Item
  Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві "Сільпо-ФУД"
  (2023) Малиш, Дарина; Гриджук, Ірина
  Метою дослідження є дослідження теоретико-методологічних засад та віднайдення нових, затребуваних шляхів покращення маркетингової діяльності підприємства, що будуть найбільш оптимальні та доцільні в поточних умовах ринкових відносин в Україні.