03.00.16 - екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Созологічна оцінка біотопів екомережі на прикладі відділення Українського степового природного заповідника "Крейдова флора": дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
  (2021) Спінова, Юлія; Вишенська, Ірина
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – "Екологія" – Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ. – 2021. Дисертаційна робота присвячена класифікації, оцінці созологічної цінності та ризиків втрати біотопів відділення Українського степового природного заповідника "Крейдова флора", який є унікальною територією природно-заповідного фонду з точки зору об’єктів збереження, а також розташування у межах двох адміністративних районів Донецької області, що серед інших мають найвищий показник заповідності в регіоні. На прикладі комплексного дослідження стану та змін біотопів відділення Українського степового природного заповідника "Крейдова флора" та прилеглих територій запропоновано шляхи оптимізації ключового елементу екологічної мережі локального рівня. Розроблено екологічну мережу локального рівня на прикладі Краматорського району та запропонована перспективна схема Смарагдової мережі Донецької області.
 • Item
  Созологічна оцінка біотопів екомережі на прикладі відділення Українського степового природного заповідника "Крейдова флора": автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 
  (2021) Спінова, Юлія; Вишенська, Ірина
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – "Екологія" – Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ. – 2021. Дисертаційна робота присвячена класифікації, оцінці созологічної цінності та ризиків втрати біотопів відділення Українського степового природного заповідника "Крейдова флора", який є унікальною територією природно-заповідного фонду з точки зору об’єктів збереження, а також розташування у межах двох адміністративних районів Донецької області, що серед інших мають найвищий показник заповідності в регіоні. На прикладі комплексного дослідження стану та змін біотопів відділення Українського степового природного заповідника "Крейдова флора" та прилеглих територій запропоновано шляхи оптимізації ключового елементу екологічної мережі локального рівня. Розроблено екологічну мережу локального рівня на прикладі Краматорського району та запропонована перспективна схема Смарагдової мережі Донецької області.
 • Item
  Оцінка потоків СО2 у модельних степових екосистемах за різної кількості опадів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 
  (2017) Халаїм, Олександра
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 03.00.16 "Екологія". – Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київ, 2017. У роботі проведено оцінку інтенсивності емісії та поглинання СО2 модельними степовими екосистемами Карадазького природного заповідника за умов зміни кількості опадів (збільшення та зменшення природного рівня опадів на 20%, 40% та 60%) камерним методом з використанням інфрачервоного газоаналізатора. Показано, що досліджувані екосистемні та ґрунтові потоки СО2 нелінійно реагують на зміну кількості опадів, а валова продуктивність монотонно зростає із збільшенням рівня зволоження в межах +/–40% від природного рівня. Встановлено, що досліджувані модельні степові екосистеми слугують джерелом емісії СО2 в атмосферу, а дихання ґрунту складає третину від загальної емісії СО2 для досліджуваних екосистем. Встановлено, що сезонні потоки СО2 залежать не тільки від зміни кількості опадів, а й від збільшення часового проміжку між дощами та їхньої інтенсивності. Створено науково-методичну основу для подальшої роботи з прогнозування реакції колообігу СО2 степових екосистем на зміну клімату, а також регресійні моделі для інтерполяції потоків СО2 у проміжках між фактичними вимірюваннями при розрахунках кумулятивних сезонних потоків СО2. Проведено методологічну роботу з корекції загальновідомого камерного газометричного методу вимірювань потоків СО2 для степових екосистем Півдня України: встановлено оптимальні часові рамки для проведення денних вимірювань потоків СО2 та оптимальну тривалість запису даних.
 • Item
  Природні біотопи басейну р. Латориця: класифікація, порівняльний аналіз та оцінка змін: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
  (2016) Козак, Олена
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Дисертаційна робота присвячена класифікації, оцінці та порівняльному аналізу різних типів біотопів басейну р. Латориця. Проведено комплексну класифікацію та оцінку різноманіття біотопів басейну р. Латориця на основі загальноєвропейської класифікації EUNIS з відповідниками до інших класифікацій, подано їх характеристику, поширення та природоохоронне значення, здійснено порівняння на основі синфітоіндикаційних підходів. Виділено та описано 57 типів біотопів. Встановлено закономірності висотного розподілу біотопів і їх амплітуд. Встановлено, що найпотужнішими антропогенними чинниками, що впливають на структуру біотопів басейну р. Латориця є вирубки, випал, рекреація, рудералізація, випас, які розглядаються як загрози існування природних екосистем. Розроблено схему сукцесійних стадій і типів деградації біотопів, розраховано їх кількісні екологічні показники, проведено аналіз їх флористичних та структурних змін. Здійснено оцінку еконіш інвазійних видів. Хоча перекриття їх еконіш за провідними екологічними факторами є досить високим (до 81%), реалізація інвазійного потенціалу здійснюється через відмінності біоморфологічних ознак та способів адаптації, що забезпечує зниження конкуренції між ними. Розраховано нозологічне значення біотопів та ризики їх втрат по відношенню до дії антропогенних факторів. Встановлено, що 28 типів біотопів із 57 виділених (≈50%) потребують охорони, що свідчить про високу созологічну цінність даного регіону.
 • Item
  Природні біотопи басейну р. Латориця: класифікація, порівняльний аналіз та оцінка змін : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
  (2015) Козак, Олена
  Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Дисертаційна робота присвячена класифікації, оцінці та порівняльному аналізу різних типів біотопів басейну р. Латориця. Проведено комплексну класифікацію та оцінку різноманіття біотопів басейну р. Латориця на основі загальноєвропейської класифікації EUNIS з відповідниками до інших класифікацій, подано їх характеристику, поширення та природоохоронне значення, здійснено порівняння на основі синфітоіндикаційних підходів. Виділено та описано 57 типів біотопів. Встановлено закономірності висотного розподілу біотопів і їх амплітуд. Встановлено, що найпотужнішими антропогенними чинниками, що впливають на структуру біотопів басейну р. Латориця є вирубки, випал, рекреація, рудералізація, випас, які розглядаються як загрози існування природних екосистем. Розроблено схему сукцесійних стадій і типів деградації біотопів, розраховано їх кількісні екологічні показники, проведено аналіз їх флористичних та структурних змін. Здійснено оцінку еконіш інвазійних видів. Хоча перекриття їх еконіш за провідними екологічними факторами є досить високим (до 81%), реалізація інвазійного потенціалу здійснюється через відмінності біоморфологічних ознак та способів адаптації, що забезпечує зниження конкуренції між ними. Розраховано нозологічне значення біотопів та ризики їх втрат по відношенню до дії антропогенних факторів. Встановлено, що 28 типів біотопів із 57 виділених (≈50%) потребують охорони, що свідчить про високу созологічну цінність даного регіону.