081: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Визначення чинників, що впливають на інноваційну діяльність підприємств
  (2008) Сологуб, Ілона
  Численні теоретичні та емпіричні дослідження доводять, що інновації є одним із головних чинників економічного зростання. Однак інвестиції у нові ідеї дуже ризиковані, і тому приватний сектор інвестує менше за суспільно оптимальний рівень. Відповідна політика держави може пом'якшити цю ваду ринку і навіть допомогти країні здійснити «технологічний стрибок». Крім створення сприятливого для інвестицій макроекономічного середовища, важливою є фінансова підтримка інновацій. Однак щоб ця підтримка була ефективною, уряд має субсидувати фірми з більшою імовірністю успішних інновацій. Щоб обрати такі фірми, важливо знати їхні відмінні риси. У цій роботі було знайдено, що експортери та підприємства з вищими зарплатами та прибутками мають більшу ймовірність як здійснення інновацій, так і досягнення успіху в цій діяльності. Тому слід підтримувати ефективні фірми, не заважаючи іншим вийти з ринку.
 • Item
  Вплив культури на рівень економічної свободи і міжнародну комерційну діяльність
  (2008) Пан, Лілія; Романченко, Наталія
  Розглянуто культуру країни як один з факторів її економічної динаміки. Визначено вплив національної культури на рівень економічної свободи в країні та, відповідно, ефективність міжнародного бізнесу компаній на її території. Зроблено припущення щодо позитивного впливу конвергенції між національною культурою та організаційною культурою компаній на результати їхньої діяльності й стан бізнес-середовища в країні загалом.
 • Item
  Місцеві запозичення як джерело фінансування перспективного розвитку регіонів
  (2008) Максимова, Лариса; Костіна, Наталія
  У статті розглянуто теоретичні аспекти здійснення муніципальних запозичень. Проаналізовано динаміку місцевих зобов'язань та визначено їх роль у соціально-економічному розвитку територій. За допомогою узагальнення світового досвіду запропоновано практичні рекомендації щодо організації та управління місцевими позиками.
 • Item
  Проблеми оцінки ефекту кордонів в Україні
  (2008) Лук’яненко, Ірина; Городніченко, Юрій; Гузенко, Софія
  Пропонована стаття - одна з перших спроб емпіричного дослідження існування уявного кордону між Сходом та Заходом України. Було доведено, що ефект кордону незначний, а відстань, яка йому відповідає, не перевищує 560 км, що набагато менше порівняно з існуванням адміністративних кордонів в інших країнах світу. Нами було також виявлено основні чинники, що визначають межі в Україні. Дослідження, проведене на основі економетричного інструментарію, надало можливість зробити загальний висновок щодо відсутності явного кордону між Сходом та Заходом України, а відповідно, і відсутності об'єктивних причин до трансформації існуючих кордонів та розколу України.
 • Item
  Впровадження загальних нормативів і положень щодо IT закону Сарбейнса-Окслі в Україні
  (2008) Івахненков, Сергій; Тібодо, Дж.
  Мета цієї статті - підняти важливі питання впровадження як загальних нормативів, так і аспектів, пов'язаних з інформаційними технологіями закону Сарбейнса - Окслі (США, 2002 р.). Серед інших вимог закон вимагає від аудиторів перевіряти ефективність систем внутрішнього контролю за складанням фінансової звітності своїх клієнтів під час кожного аудиту. Оскільки закон допоміг поліпшити надійність фінансової звітності у США, бізнес-середовище в Україні також може виграти від запровадження окремих його положень. У цій статті ми ставимо за мету допомогти українським та міжнародним компаніям, які розглядають можливість впровадження таких положень.