081: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Визначення чинників, що впливають на інноваційну діяльність підприємств
  (2008) Сологуб, Ілона
  Численні теоретичні та емпіричні дослідження доводять, що інновації є одним із головних чинників економічного зростання. Однак інвестиції у нові ідеї дуже ризиковані, і тому приватний сектор інвестує менше за суспільно оптимальний рівень. Відповідна політика держави може пом'якшити цю ваду ринку і навіть допомогти країні здійснити «технологічний стрибок». Крім створення сприятливого для інвестицій макроекономічного середовища, важливою є фінансова підтримка інновацій. Однак щоб ця підтримка була ефективною, уряд має субсидувати фірми з більшою імовірністю успішних інновацій. Щоб обрати такі фірми, важливо знати їхні відмінні риси. У цій роботі було знайдено, що експортери та підприємства з вищими зарплатами та прибутками мають більшу ймовірність як здійснення інновацій, так і досягнення успіху в цій діяльності. Тому слід підтримувати ефективні фірми, не заважаючи іншим вийти з ринку.
 • Item
  Вплив культури на рівень економічної свободи і міжнародну комерційну діяльність
  (2008) Пан, Лілія; Романченко, Наталія
  Розглянуто культуру країни як один з факторів її економічної динаміки. Визначено вплив національної культури на рівень економічної свободи в країні та, відповідно, ефективність міжнародного бізнесу компаній на її території. Зроблено припущення щодо позитивного впливу конвергенції між національною культурою та організаційною культурою компаній на результати їхньої діяльності й стан бізнес-середовища в країні загалом.
 • Item
  Місцеві запозичення як джерело фінансування перспективного розвитку регіонів
  (2008) Максимова, Лариса; Костіна, Наталія
  У статті розглянуто теоретичні аспекти здійснення муніципальних запозичень. Проаналізовано динаміку місцевих зобов'язань та визначено їх роль у соціально-економічному розвитку територій. За допомогою узагальнення світового досвіду запропоновано практичні рекомендації щодо організації та управління місцевими позиками.
 • Item
  Проблеми оцінки ефекту кордонів в Україні
  (2008) Лук’яненко, Ірина; Городніченко, Юрій; Гузенко, Софія
  Пропонована стаття - одна з перших спроб емпіричного дослідження існування уявного кордону між Сходом та Заходом України. Було доведено, що ефект кордону незначний, а відстань, яка йому відповідає, не перевищує 560 км, що набагато менше порівняно з існуванням адміністративних кордонів в інших країнах світу. Нами було також виявлено основні чинники, що визначають межі в Україні. Дослідження, проведене на основі економетричного інструментарію, надало можливість зробити загальний висновок щодо відсутності явного кордону між Сходом та Заходом України, а відповідно, і відсутності об'єктивних причин до трансформації існуючих кордонів та розколу України.
 • Item
  Впровадження загальних нормативів і положень щодо IT закону Сарбейнса-Окслі в Україні
  (2008) Івахненков, Сергій; Тібодо, Дж.
  Мета цієї статті - підняти важливі питання впровадження як загальних нормативів, так і аспектів, пов'язаних з інформаційними технологіями закону Сарбейнса - Окслі (США, 2002 р.). Серед інших вимог закон вимагає від аудиторів перевіряти ефективність систем внутрішнього контролю за складанням фінансової звітності своїх клієнтів під час кожного аудиту. Оскільки закон допоміг поліпшити надійність фінансової звітності у США, бізнес-середовище в Україні також може виграти від запровадження окремих його положень. У цій статті ми ставимо за мету допомогти українським та міжнародним компаніям, які розглядають можливість впровадження таких положень.
 • Item
  Моделі оцінки інтелектуальних ресурсів фірми
  (2008) Іванова, Н. Ю.; Сисенко, Наталія
  Стаття містить огляд відомих моделей оцінки інтелектуальних ресурсів, найважливіших для стійкого успіху фірми на ринку з точки зору ресурсного підходу.
 • Item
  Стан та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування
  (2008) Жарко, Роман; Березовська, Людмила
  Стаття вивчає сучасний стан законодавчого забезпечення спрощеної системи оподаткування, результати її функціонування й аналіз відповідних положень проектів Податкового кодексу стосовно оподаткування малого бізнесу. Також у статті подано припущення автора щодо вдосконалення спрощеної системи оподаткування.
 • Item
  Формування професійно орієнтованого мовлення у студентів економічних спеціальностей
  (2008) Донкоглова, Наталія
  Статтю присвячено одній із найважливіших проблем сучасної національної освіти України - формуванню у студентів вищих навчальних закладів професійно орієнтованого мовлення. Успішний розвиток такого мовлення можливий лише при дотриманні ряду науково обґрунтованих принципів. Один з важливих аспектів - робота з термінологічною лексикою, подолання русизмів та інших невиправданих запозичень.
 • Item
  Leadership Challenges in Globalized Economy
  (2008) Gupta, P.
  The presentation profile of this papers focuses on leadership challenges in the 21st century. Leadership provides foundation for sustainable competitive advantages in the constantly changing global environment. As a catalytic force and motivator for managing knowledge and capabilities, leadership provides the context in which employees create knowledge and influence the levels of creativity and innovation in the organization. It is a great stimulus in building the information networks provided by human asset, relationship network within the organization, nationally and internationally. As a "social capital", its encashment is the essence of leadership. The paper discusses diverse aspects of leadership including those especially applicable to educational / academic institution and / or Business School.
 • Item
  Факторинг як інструмент отримання короткострокових капіталів
  (2008) Глущенко, Світлана
  У статті розглядаються переваги факторингу як інструмента отримання короткострокових капіталів, а також визначаються ризики та умови розвитку факторингових послуг в Україні.
 • Item
  Роль політичних арифметиків у зародженні та формуванні статистики
  (2008) Галицька, Елеонора
  Статтю присвячено історичній ролі політичних арифметиків у зародженні та формуванні теоретичних та методологічних основ статистики.
 • Item
  Конфлікти економічних інтересів у процесі випуску та обігу корпоративних боргових цінних паперів
  (2008) Буй, Тетяна
  Статтю присвячено розгляду схеми конфліктів економічних інтересів між основними учасниками процесу фінансування корпорацій за допомогою випуску боргових цінних паперів, їхніх економічних передумов та наслідків, а також шляхи вирішення конфліктів інтересів за умов ринкової економіки.
 • Item
  Internal sources of business financing
  (2008) Bazilinska, Olena
  Forms of internal financing of business capital are considered in the article, as well as ways of open and hidden self-financing. Analysis concerning the opportunities of internal financing of home business is carried. Advantages and disadvantages of internal sources of financing are determined.