104 Фізика та астрономія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Числове дослідження динаміки заряджених частинок при проходженні циклотронного резонансу
  (2022) Сечкар, Григорій; Яковенко, Юрій
  Мета роботи - вивчити динаміку руху зарядженої частинки під час її проходження через циклотронний резонанс.
 • Item
  Світловипромінювальні властивості наноструктурованого ZnO, отриманого методом електролітичного синтезу
  (2022) Мудрак, Владислав; Рудько, Галина
  У даній роботі досліджується випромінювальні властивості наноструктурованого ZnO, отриманого методом електролітичного синтезу та колоїдного синтезу.
 • Item
  Оптичні та структурні властивості порошків та кераміки на основі легованого оксиду цирконію
  (2021) Хрипко, Марина; Хоменкова, Лариса
  У роботі було синтезовані зразки, вміст ітрію в яких змінювався в межах від 5 до 20 мол.%, та відпал проводився за температури T = 500 – 800 °Cпротягом двох годин на повітрі. Було досліджено оптичні та структурні властивості зразків за допомогою вимірювання спектрів оптичного поглинання в ультрафіолетовому - видимому діапазоні, комбінаційного розсіювання світла, а також дифракції рентгенівських променів. Отримана інформація була проаналізована та одержані результати було порівняно з результатами попередніх досліджень.
 • Item
  Імпедансна спектроскопія наношарів оксидів перехідних металів Fe2O3 та Cr2O3
  (2021) Хохлова, Анастасія; Савкіна, Рада
  Метою кваліфікаційної роботи є вивчення електричних властивостей наношарів оксидів заліза та хрому, осаджених на кремнієві підкладки методом лазерного напилення, методом імпедансної спектроскопії та аналіз отриманих методом ІС результатів за допомогою програмного забезпечення EIS Spectrum Analyser. Необхідно відзначити, що матеріали, обрані для дослідження, ‒ оксид заліза Fe2O3 та оксид хрому Cr2O3 є яскравими представниками групи оксидів перехідних металів. Їх широке застосування в області детектування газів [8], каталітичного розщеплення води [3, 9], створення літій-іонних батарей [13] та сонячних елементів [6], суперконденсаторів [5] визначає актуальність та обумовлює мету роботи.
 • Item
  Про особливості вивчення незв’язаних станів ядра 4He
  (2021) Праведніков, Костянтин; Поворозник, Орест
  У цій роботі вивчали взаємодію прискорених α-частинок, з енергією Eα = 67.2 МеВ, з ядрами тритію, щоби мали можливість досліджувати всі можливі двочастинкові канали розпаду ядра 4He, завдяки одночасному дослідженні в кінематичному-повному експерименті тричастинкових 3Н( α, t-t)p, 3Н( α, t-τ)n та 3Н(α, t-d)d реакцій. У рамках методу Монте-Карло проаналізували отриманні двовимірні спектри t-t, t-3He та d-d збігів із тричастинкових 3Н(α, t-t)p, 3Н(α, t-3He)n та 3Н(α, t-d)d реакцій у результаті взаємодії пучка α-частинок (Eα = 67.2 МеВ) з титан-тритієвою мішенню в кінематично-повному експерименті. Визначили величини енергій збудження, енергетичних ширин збуджених станів 4He та співвідношення їхніх мод розпаду – p+t, n+3He та d+d.