Вип. 21. Літературознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Провідні мотиви європейської містичної поезії XVI-XVIII ст. в українській та іспанській літературах
  (2005) Вздульська, Валентина
  У статті простежуються витоки і спільні мотиви української та іспанської містичної поезії XVI-XVIII cт. Типологічна спорідненість цих явищ базується на єдиному підґрунті містичної поезії, особливій позиції її автора, суб'єкта лірики та адресата, на її прагматичному первні - явищах, що дають підстави вважати містичну поезію окремий цілісним естетичним та позаестетичним феноменом.
 • Item
  "Доки ми не дістали облич" Клайва Стейплза Льюїса в контексті англійського інтелектуального роману
  (2005) Жук, Зоя
  У статті роман "Доки ми не дістали облич" К. С. Льюїса (1898-1963), англійського письменника та богослова, розглядається в контексті англійського інтелектуального роману 1950-х років. Аналізується жанрова структура твору - поєднання параболи та псевдоісторичного роману на основі міфологічного сюжету.
 • Item
  Інваріанти й трансформації структури акафіста в радянській літературі 1924-1953 років
  (2005) Кучерява, Олена
  Статтю присвячено дослідженню генетичного впливу акафіста на деякі жанри радянської літератури, втілення елементів його поетики і засобів сакралізації тексту. Дослідники соцреалізму неодноразово писали про його релігійний характер, ми ж спробуємо довести цю тезу через порівняння текстів акафіста й літератури радянської доби на структурному та функціональному рівнях.
 • Item
  Тарас Шевченко в контексті романтизму та націоналізму
  (2005) Наливайко, Дмитро
  У статті романтизм і романтичний націоналізм розглядаються як гомогенні рухи, в контекст яких уписується поезія Тараса Шевченка. При цьому націоналізм трактується автором у широкому неполітизованому сенсі як світоглядно-ідеологічна матриця, що лежить в основі різних сфер духовної та практичної діяльності. Стверджується, що етнокультурний центризм, притаманний романтизмові, переростав у Шевченка в націотворчу парадигму.
 • Item
  Дж. Байрон і О. Пушкін (новий дискурс)
  (2005) Ніколенко, Ольга
  У статті розглядається вплив байронізму на роман О. Є. Пушкіна "Євгеній Онєгін". Простежуються типологічні паралелі між: "східними поемами", "комічними поемами", "Паломництвом Чайльд Гарольда" Дж. Г. Байрона та твором Пушкіна. Особлива увага приділяється зіставленню образу Євгенія Онєгіна з Чайльд Гарольдом. Показано значення байронізму для створення художнього світу "Євгенія Онєгіна" і формування реалістичного методу Пушкіна.