087: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Кінетика електронного транспорту в реакційних центрах Rhodobacter Sphaeroides
  (2009) Серденко, Таїсія
  Методом вейвлет-перетворень досліджується кінетика релаксації фотомобілізованого електрона в реакційних центрах (РЦ) Rhodobacter sphaеroides у процесі внутрішньомолекулярного переносу електронів. Кінетика релаксації має S-подібний характер залежності від часу константи швидкості повернення електрона з акцептора після вимикання збуджуючого світла. Релаксаційні криві РЦ нестаціонарні. Розглянуто дворівневу модель електронного транспорту в РЦ. РЦ розглядаються як однакові та динамічні в часі. На основі вейвлет-аналізу зроблено припущення, що експоненти в релаксаційних кривих РЦ не діють одночасно, а включаються почергово.
 • Item
  The Electromagnetic Lorentz Problem and the Hamiltonian Structure Analysis of the Maxwell-Yang-Mills Type Dynamical Systems within the Reduction Method
  (2009) Taneri, U.; Prykarpatsky, Y.; Vovk, M.; Prykarpatsky, A.
  Based on analysis of reduced geometric structures on fi bered manifolds, invariant under action of an abelian functional symmetry group, we construct the symplectic structures associated with connection forms on the related principal fi ber bundles with abelian functional structure groups. The Marsden-Weinstein reduction procedure is applied to the Maxwell and Yang-Mills type dynamical systems. The geometric properties of Lorentz type constraints, describing the electromagnetic fi eld properties in vacuum and related with the well known Dirac-Fock-Podolsky problem, are discussed.
 • Item
  Про швидкість світла - ще раз
  (2009) Конончук, Георгій; Терентьєва, Юлія
  На основі квантовомеханічних засад та сучасної моделі фізичного вакууму пропонується несуперечливий підхід до розуміння одного з постулатів СТВ – константності швидкості поширення електромагнітного збудження у фізичному вакуумі в усіх інерційних системах відлік.
 • Item
  Про застосування комплекснозначної псевдометрики для дослідження розвинень в ряди Діріхле аналітичних функцій всередині квадрата
  (2009) Кашпіровський, Олексій
  Ряди Діріхле для аналітичних функцій всередині квадрата розглядаються як розклад за власними функціями оператора диференціювання. За допомогою псевдометрики встановлено аналог формули Гріна. Вказано спосіб введення метрики, в якій ряд Діріхле буде розкладом за ортогональною системою функцій.
 • Item
  Чарівний світ поліноміальних перетворень
  (2009) Боднарчук, Юрій
  Пропонується огляд проблем, пов’язаних iз оборотними полiномiальними вiдображеннями.
 • Item
  Зображення напівгрупи Т2 × Т2 над полем характеристики два
  (2009) Дяченко, Сергій
  Ця робота присвячена вивченню задачi про зображення напiвгрупи T у модулярному випадку, тобто у випадку, коли характеристика поля дiлить порядок напiвгрупи. Ця робота продовжує дослiдження багатьох математикiв, таких як Башев В. А., Бондаренко В. М., Бреннер С., Дрозд Ю. А., Кругляк С. А. та iн., якi дослiджували зображення груп у модулярному випадку. В роботi доводиться, що напiвгрупа T має дикий зображувальний тип.