081 Право

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: "Право"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 45
 • Item
  Міжнародне співробітництво України з Інтерполом та Європолом під час кримінального провадження: правові основи та практика
  (2023) Шиманський, Максим; Хавронюк, Микола
  Метою кваліфікаційної роботи є аналіз закономірностей функціонування сучасної системи міжнародного співробітництва Інтерполу та Європолу з правоохоронними органами України, а також розробка рекомендацій щодо підвищення його ефективності в рамках боротьби з транснаціональною злочинністю.
 • Item
  Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні
  (2023) Чорнейко, Назарій; Шкелебей, Вікторія
  Мета дослідження- полягає у визначення та роз'ясненні сутність проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відображення основної проблематики у процесі проведення, а також випадків з якими може зіштовхнутись суспільство у випадку порушення правової процедури проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Правова регламентація та практичний аспект, а саме висвітлення цих етапів проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Відображення головних проблем інституту негласних слідчих (розшукових) дій і етапи вирішення цих проблем.
 • Item
  Причетність до кримінального правопорушення за кримінальним правом України
  (2023) Трикоз, Богдан; Горох, Олексій
  Метою дослідження є визначення на основі аналізу нормативної, доктринальної, практичної баз 1) способу закріплення інституту причетності до кримінального правопорушення у новому КК 2) практичних проблем кримінально-правової кваліфікації діянь причетності.
 • Item
  Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності
  (2023) Тищенко, Олександр; Хавронюк, Микола
  Метою магістерської роботи є вдосконалення законодавчого регулювання норм інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, а також вирішення проблем їх практичного застосування.
 • Item
  Тактика допиту неповнолітніх на стадії досудового розслідування
  (2023) Сівцова, Анастасія; Шкелебей, Вікторія
  Метою дослідження є вивчення та аналіз основних процесуальних та тактичних особливостей проведення допиту неповнолітніх у різних процесуальних статусах на етапі досудового розслідування.
 • Item
  Особливості використання спеціальних знань під час розслідування умисного заподіяння шкоди здоров’ю особи
  (2023) Перекута, Анастасія; Удовенко, Жанна
  Мета роботи: комплексне вивчення використання спеціальних знань під час розслідування умисного заподіяння шкоди здоров’ю особи і удосконалення тактичних прийомів та рекомендацій для підвищення ефективності їх використання.
 • Item
  Криміналістична характеристика побоїв та мордувань
  (2023) Ольшанська, Марія; Удовенко, Жанна
  Метою магістерської роботи є дослідження особливостей розслідування злочину "Побоїв і мордування" з визначенням необхідних заходів необхідних для підвищення ефективності діяльності працівників слідчих органів під час досудового розслідування.
 • Item
  Методика розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці, знищення чи пошкодження об’єктів власності
  (2023) Морзинський, Олександр; Удовенко, Жанна
  Метою дослідження є визначенні теоретичних основ та розуміння методики розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці, знищення чи пошкодження об’єктів власності.
 • Item
  Основи методики розслідування злочинів, пов'язаних з публічними закупівлями
  (2023) Машин, Андрій; Шкелебей, Вікторія
  Метою роботи є дослідження аспектів, методів, проблем розслідування злочинів, які пов’язані з публічними закупівлями. Під час написання цієї роботи, я ставлю перед собою завдання: дослідити історію злочинів, пов’язаних з публічними закупівлями та охарактеризувати їх; знайти максимальну кількість ефективних методів розслідування злочинів пов’язаних з публічними закупівлями; описати проблеми, аспекти, які виникають під час розслідування злочинів, пов’язаних з публічними закупівлями; а також проаналізувати які заходи правоохоронні органи застосовують та повинні застосовувати при розслідуванні злочинів, пов’язаних з публічними закупівлями.
 • Item
  Правові наслідки помилкової криміналізації
  (2023) Кирилюк, Андрій; Багіров, Сергій
  Метою дослідження є аналіз як теоретичних, так і практичних сторін створення та застосування норм із помилковими криміналізаціями.
 • Item
  Розслідування корупційних злочинів детективами НАБУ
  (2023) Галицький, Владислав; Галаган, Володимир
  Мета дослідження - теоретичний аналіз поняття корупційних кримінальних правопорушень, повʼязаних з корупцією, видів корупційних злочинів.
 • Item
  Значення добровільної згоди у кримінальному праві
  (2023) Волович, Данило; Багіров, Сергій
  Метою дослідження є з’ясування значення добровільної згоди у кримінальному праві.
 • Item
  Таємниця спілкування та її охорона у кримінальному провадженні України
  (2022) Двірник, Олена; Удовенко, Жанна
  Метою дослідження є визначення теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій, спрямованих на встановлення правових механізмів забезпечення охорони права особи на таємницю спілкування.
 • Item
  Роль Європейського суду з прав людини в утвердженні принципів незалежності судової влади
  (2022) Гриф, Максим; Бойко, Андрій
  Метою даної роботи є дослідження ролі Європейського суду з прав людини в утвердженні принципів незалежності судової влади.
 • Item
  Забезпечення охорони таємниці приватного життя на стадії досудового розслідування
  (2022) Лелякова, Ксенія; Удовенко, Жанна
  Метою дослідження є з’ясування підстав та меж невтручання в особисте та сімейне життя, як на національному рівні, так і на міжнародному, а також аналіз проблем забезпечення охорони таємниці приватного життя під час проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій та вироблення пропозиції щодо удосконалення законодавстві у цій частині.
 • Item
  Реалізація права на оплату праці в умовах нестандартних форм зайнятості
  (2022) Марущак, Анастасія; Яцкевич, Іван
  Мета дослідження – визначити проблемні теоретичні та практичні питання щодо права на оплату праці в Україні загалом та в умовах нестандартної зайнятості зокрема, узагальнити основні напрямки реформування правового регулювання в окресленій сфері.
 • Item
  Розслідування незаконного видобування бурштину
  (2022) Миронов, Денис; Удовенко, Жанна
  Метою дослідження є формування висновків, думок, щодо наступного: які типові ознаки криміналістичної характеристики притаманні цьому злочину, які елементи складу злочину потребують особливого дослідження задля формування картини для проведення слідчих (розшукових) дій, які превентивні дії можуть бути вчинені аби запобігти вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого статтею 2401 КК України; які слідчі, процесуальні дії можуть бути вчинені задля швидкого та оперативного розслідування обставин кримінального провадження, які тактики та методики слід використовувати аби запобігти вчиненню нових епізодів, пов’язаних з незаконним видобуванням бурштину та розслідуванню епізодів, що вже мали місце бути. Маємо на меті розробити певні рекомендації з питання розслідування незаконного видобування бурштину задля його поліпшення та підвищення результативності. Наслідком цього може стати зменшення шкоди, що завдається таким злочином, а в подальшому і превенція такого злочину.
 • Item
  Тримання під вартою як запобіжний захід кримінального провадження
  (2022) Петрушин, Дмитро; Шкелебей, Вікторія
  Метою магістерської роботи є розкриття основних положень та особливостей при застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
 • Item
  Амністія і помилування у зв'язку зі збройним конфліктом між Росією та Україною: суб’єкти та зміст
  (2022) Раєвська, Марія; Хавронюк, Микола
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження національного законодавства, міжнародного досвіду і локальних ініціатив щодо амністії та помилування у збройних конфліктах, їх застосування до визначення суб’єктів і потенційного змісту амністії у зв’язку зі збройним конфліктом між Росією та Україною.
 • Item
  Ефективність правосуддя: cтандарти та правові механізми забезпечення
  (2022) Равлик, Анастасія; Бойко, Андрій
  Мета роботи полягає в здійсненні комплексного дослідження поняття ефективності правосуддя, підходів та критеріїв її оцінки, а також стандартів та механізмів реалізації окремих елементів ефективності правосуддя.