Том 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Передмова
  (2020) Джулай, Юрій; Король, Денис
  Передмова до видання "Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури" 2020 року
 • Item
  Підступи до дискурсу про культурний ландшафт: крос-європейський підхід
  (2020) Гуменюк, Тетяна; Сом-Сердюкова, Олена
  Запропоновано підступи до дискурсу про культурний ландшафт. Це питання розкрито на тлі європейської традиції. Наведено основні критерії, за якими окреслюється характеристика терміна. Розглянуто форму та зміст поняття "культурний ландшафт". Через розгляд еволюції входження терміна в науковий контекст виявлено специфіку його впровадження. У процесі аналізу цієї дефініції, що передбачає міждисциплінарний підхід та синтезовану систему мислення, проведено комплексне дослідження. Означено питання актуальності наукової дискусії в застосуванні цього терміна на українському ґрунті.
 • Item
  "Комікократія" як культурно-політична реальність
  (2020) Демчук, Руслана
  У пропонованій статті йдеться про новітній тренд світової політики, коли главами держав / парламентів держав обирають людей, афілійованих до шоу-бізнесу. Зокрема, стосовно ситуації в Україні проаналізовано роль медіаміфології, яка впливає на електоральну поведінку громадян через ЗМІ. Бажаний ефект досягається шляхом маніпуляції свідомістю, сформованою масовою культурою, яка орієнтована на дозвіллєвий мейнстрім. Проте політики-шоумени здебільшого мають схильність до монополізації влади, зокрема з огляду на психологічну потребу завжди бути в центрі уваги.
 • Item
  Philosophia togata: грецький трансфер у римській культурі
  (2020) Чумаченко, Борис
  Статтю присвячено рецепції грецької філософії в Римі і типу римського філософування періоду кінця республіки. У центрі уваги перший в історії європейської культури досвід утворення власної філософської традиції шляхом так званої імплантації (або трансферу) – отримання готового культурного продукту від "батьківщини філософії". Цей досвід розглянуто як невідокремну складову процесу культурної еллінізації латинського Заходу, що став наслідком входження Риму до системи елліністичної цивілізації. Автор намагається побачити місце, яке зайняла філософія як "чужорідне тіло" в організмі римського соціуму, і торкається питань про сполучення адаптації, наслідування і креативності в цьому досвіді та специфіки феномену philosophia togata.
 • Item
  Три вавилонські отроки в живописі Софійського собору в Києві
  (2020) Божко, Сергій
  У статті проаналізовано представлення в монументальному фресковому живописі Софії Київської старозавітної історії "Три юдейські отроки в печі вогняній". Надано характеристику зображень святих юнаків, уточнення атрибуції їхніх індивідуальних образів і акцентуацію ролі сюжетів у загальній системі розпису. На прикладі неодноразового зображення трьох вавилонських отроків у монументальному живописі Софії Київської можна пересвідчитись у популярності в давньоруському релігійному мистецтві цих юних праведників та чуда, яке з ними сталося "у печі вогняній", а також у символічній важливості цієї старозавітної історії в справі християнізації Русі та в успадкуванні давніх традицій у мистецтві України.