22.00.01 - теорія та історія соціології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Концептуальна модель сучасної світової системи суспільств: макросоціологічний підхід
  (2011) Хуткий, Дмитро
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Інститут соціології Національної академії наук України. – Київ, 2011. У дисертації здійснено розгляд сучасної світової системи суспільств з позицій макросоціологічного підходу із застосуванням системної методології. Вдосконалено концептуальний апарат системного підходу. Виконано послідовний аналіз будови суспільства та уточнено визначення понять його основних складових. Сформульовано поняття світової системи суспільств і окреслено її темпорально-просторові межі. Здійснено теоретичне моделювання сучасної світової системи суспільств у регуляційному та функціональному аспектах аналізу, розроблена цілісна концептуальна модель сучасної світової системи суспільств.
 • Item
  Концептуальна модель сучасної світової системи суспільств: макросоціологічний підхід
  (2011) Хуткий, Дмитро
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології.