086: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Особливості впровадження навчальної групової розробки програмних систем
  (2008) Бублик, Володимир; Афонін, Андрій; Борозенний, Сергій
  Проведено аналіз передумов і головних цілей впровадження практики виконання студентами групових проектів з розроблення програмних систем. На підставі досвіду, набутого під час виконання спільного Європейського проекту ITSoftTeam за програмою ТЕМПУС, виконано порівняння індивідуальних і групових методів навчання, а також вказано підходи до впровадження методів групо¬ вого оцінювання результатів роботи.
 • Item
  Про перетворення запитів у мові DLI (IMS) на SQL-запити
  (2008) Кулябко, Олена; Кулябко, Петро
  Мова DLI (СУБД IMS) має суттєво нижчий рівень порівняно з мовою SQL, але для багатьох технологій при міграції кожному оператору цієї мови ставиться у відповідність точно один оператор мови SQL. Разом з тим досить часто один SQL-оператор може замінити (тобто є функціонально еквівалентним) цілу низку DLI-операторів. Така заміна може суттєво оптимізувати код порівняно із заміною один на один.
 • Item
  Побудова протоколу комунікацій розподілених навчальних репозиторіїв на основі ECL
  (2008) Яцевський, Володимир
  Визначення протоколу комунікації у розподіленому середовищі навчальних репозиторіїв є першочерговим завданням при побудові необхідної інфраструктури для ефективного обміну навчальними об'єктами. У статті відображено основні вимоги до протоколу, окреслено задачі, що має вирішувати протокол, а також запропоновано конфігурацію на основі eduSource Communication Language (ECL).
 • Item
  Каркас для підтримки модель-орієнтованої розробки на основі спрощеної інфраструктури трансформації XML-моделей
  (2008) Федорченко, Віталій
  Ефективне застосування модель-орієнтованої методології для розробки програмних проектів потребує особливого середовища. У роботі розглядаються основні аспекти побудови такого середовища, яке базується на спрощеній інфраструктурі трансформації XML-моделей до конфігурації IoC-контейнера. Основна увага присвячена створенню особливого каркаса, який вирішує проблеми композиції та взаємодії об'єктів, що виникають при автоматичній трансформації моделей.
 • Item
  Прототип програмної системи підтримки дистанційного навчання на базі агентних технологій
  (2008) Глибовець, Андрій
  Описано прототип програмної системи підтримки електронної освіти, яка є базою для впровадження підсистеми підтримки мобільного навчання, з використанням агентного підходу. Проектування велося за допомогою Visual Paradigm, UML (Unified Modeling language). Модель було створено на основі спеціалізованого інструментарію JADE (Java Agent Development Environment).