020: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  До питань боргової поведінки
  (2002) Горбачук, Василь; Шкурупій, К.
  The motives of debt behavior are analyzed, based upon experience of the domestic economy, monetary policy, and optimization of capital structure. The feasible instruments of monetary policy, typical risks, methods of capital structure selecting and debt financing are given. The economic and financial theory of debt behavior is applied to practical cases.
 • Item
  Середовище функціонування організації як основна категорія стратегічного управління
  (2002) Пан, Лілія
  This article is devoted to the critical analysis of concepts of the environment of organization functioning and definition of genesis of a category "the environment of organization functioning ". The place, role and meaning of research of the environment of organization functioning is determined in strategic management.
 • Item
  Потенційні вигоди України від торгівлі квотами на викиди
  (2002) Федорів, Юрій
  This paper examines the effect of the Kyoto Protocol on Ukrainian economy, in particular, how Ukraine may benefit from emissions trading. The emission target adopted in the Kyoto Protocol far exceeds the likely level of emissions from Ukraine, therefore Ukraine could sell its surplus of emissions if the Protocol enters into force and an international emission trading system is established.
 • Item
  Як квоти можуть зменшити міжнародну диференціацію продукції
  (2002) Лутц, Стефан
  За умов вільної торгівлі при міжнародній конкуренції квота зазвичай зумовлює підвищення конкурентоспроможності фірми, знижуючи конкурентоспроможність фірми з вищою якістю, а також збільшення середньої якості, зменшення внутрішнього споживчого надлишку, незалежно від того, чи іноземна фірма виробляє продукцію вищої чи нижчої якості. Вплив такої квоти на прибутки промисловості та вітчизняний добробут великою мірою залежить від напряму міжнародної вертикальної диференціації. Якщо іноземна фірма виробляє низькоякісну продукцію, ціни та прибутки обох фірм збільшуються, але внутрішній (вітчизняний) добробут спадає. Це узгоджується з деяким вагомим впливом японських добровільних експортних обмежень на авторинку автомобілів США та певними емпіричними спостереженнями. Якщо іноземна фірма виробляє продукцію високої якості, іноземні прибутки спадатимуть. Оскільки внутрішній споживчий надлишок знижується незначно, виграші внутрішнього прибутку ведуть до збільшення вітчизняного добробуту.
 • Item
  Аналіз чинників формування та динаміки валютного курсу
  (2002) Краснікова, Лариса; Гармель, К.
  The essay is devoted to the issue of exchange rate determination in Ukraine. Special attention is paid to the exchange rate dynamics analysis after the introduction of hryvnia. In order to find out the key determinants of exchange rate movements during the period 1996-2001 and estimate their influence, econometric model has been worked out.
 • Item
  Інфляція та девальвація в Україні
  (2002) Жолудь, О. Ф.
  У статті досліджується, чи справді девальвація1 є надійним інструментом для передбачення інфляції в Україні. Для визначення можливої питомої ваги впливу зміни обмінного курсу на інфляцію було використано кілька різних методів обчислень. У статті використано щомісячні статистичні дaнi за останні сім років.
 • Item
  Інфляція та зростання
  (2002) Циренніков, Віктор
  Inflation is often thought to be an evil distorting economic incentives and retarding economic growth, і. e. there exists negative relation between inflation and growth. Roubini and Sala-i-Martin [1] shows that this relation may be misinterpreted. Indeed it is financial repression that both leads to slow growth and stimulates governments to resort to inflation taxation. This result has an important implication for the empirical research in development in transition; hence, the decision to reproduce the result in a more general setup.
 • Item
  Маркс, Канторович і Новожилов : реальні версії теорії вартості
  (2002) Кемпбелл, Роберт
  У статті розкриваються й аналізуються причини та концептуальні особливості пошуків нової теорії вартості в радянській економічній науці кінця 50-х років минулого сторіччя, коли ортодоксальна марксистська трудова теорія вартості була піддана ревізії представниками нового економіко-математичного напрямку.