07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ - початок ХХІ ст: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
    (2008) Ярошенко, Тетяна
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2008. Комплексно досліджено процес становлення та розвитку електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Проаналізовано еволюцію наукового журналу, розглянуто передумови його виникення й основні етапи розвитку (модернізації, інновації, трансформації) у контексті світових тенденцій. Визначено основні функції, характеристики та переваги наукового електронного журналу, розглянуто існуючі стандарти його створення та розповсюдження. Обгрунтовано концептуальні, науково-методичні та практичні напрями роботи бібліотек з електронними журналами на всіх етапах їх розвитку. Розкрито особливості управління колекціями електронних журналів у бібліотеках. На підставі вивчення практичного досвіду провідних бібліотек світу за останні 10 - 15 років розроблено технологічну схему й основні принципи управління колекціями електронних журналів.