Вип. 15. Соціальна робота і охорона здоров'я

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Переднє слово
  (2004) Грига, Ірена
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 15, тематична серія - "Соціальна робота і охорона здоров'я".
 • Item
  Розуміння бездомності: підходи до вивчення
  (2004) Грига, Ірена; Кабаченко, Надія
  У статті проаналізовано проблему бездомності; підкреслено необхідність її вивчення та створення системи підтримки бездомних. З огляду на теорії бездомності в подальших дослідженнях пропонується поєднання соціально-психологічного та структурного підходу. Розглянуто визначення бездомності, групи бездомних з точки зору їх виключення з ринку житла та виходячи з їхніх соціально-демографічних показників і потреб. Наведено дані про бездомних, що не мають документів і потрапляють до Київського приймальника-розподільника. Узагальнено напрямки досліджень, виходячи з необхідності формування державної політики щодо бездомності.
 • Item
  Підходи до подолання наслідків насильства над жінками в сім'ях, де чоловіки зловживають алкоголем
  (2004) Савчук, Олена
  У статті висвітлюються підходи до проведення соціально-психологічної роботи зі співзалежними жінками, які зазнали насильства в родинах, з метою подолання наслідків таких дій. Розглядаються вітчизняні та зарубіжні моделі роботи, які існують у практиці сьогодення. Описуються наслідки насильницьких дій для особистості жінки, що є предметом втручання практиків.
 • Item
  Програми відновлювального правосуддя: новий підхід до розв'язання кримінальних ситуацій
  (2004) Горова, Альона; Прокопенко, Надія
  У статті висвітлюється ідея відновлювального правосуддя як нового підходу до розв'язання кримінальних ситуацій у місцевих громадах та суспільстві в цілому. Описано теоретичні засади відновлювального правосуддя, його базові принципи та найпоширеніші моделі: сімейні конференції, кола правосуддя та медіацію потерпілого і правопорушника або процедуру примирення. Особливу увагу приділено останній моделі як найбільш поширеній, представлено саму процедуру примирення та її складові. Розглянуто причини, що перешкоджають впровадженню медіації потерпілого та правопорушника до правової-системи України, а також можливості щодо їх подолання.
 • Item
  Social Health Insurance in Ukraine: Why (not)?
  (2004) Groot, Wim; Gryga, Irena
  The health care system in Ukraine suffers from a lack of funds, quality and efficiency. Currently, Ukraine is debating a system of social heath insurance. In this paper we discuss a few of the problems that have to be faced when introducing social health insurance: the collection of (sufficient) revenues and distributional issues related to the contributions for health insurance, the importance of risk sharing among (regional) health insurers in order to create stability in the system, and the definition of entitlements, i.e. what should be included in a social health insurance package and what should be left to voluntary supplementary insurance?
 • Item
  The Kyiv Street Children Research
  (2004) Kerfoot, Michael
  This paper presents the experience of implementation of the project aimed to support street children. One of the project components was an assessment of the children who approached and were accepted by the services "Aspern" and "Vifezda". Paper provides and discusses the survey findings, describes three different profiles of "street children" that have emerged from this project and each may need a different kind of approach, in order to help them.
 • Item
  Соціальні чинники, які впливають на вживання молоддю тютюну та наркотиків
  (2004) Гуменюк, Олена
  У статті вміщено як теоретичний, так і практичний підходи до вивчення проблеми. Подано результати дослідження, проведеного в двох школах та технікумі Дніпропетровська. Зроблені в результаті дослідження висновки та рекомендації мають практичне значення для фахівців, батьків, а також: керівництва шкіл та технікуму щодо планування подальшої профілактичної роботи з попередження вживання психоактивних речовин.
 • Item
  Жорстоке поводження з дітьми в українських сім'ях: чинники та приклади
  (2004) Подсевак, Ірина
  У статті розглядається проблема жорстокого поводження з дітьми. Визначено основні причини насильства та недбалого ставлення до дітей, розглядається вплив жорстокого поводження на розвиток дитини. Представлені результати вивчення випадків жорстокого поводження з дітьми в українських сім'ях дозволяють зробити висновок про потребу зміни соціальної політики у даній галузі.
 • Item
  З досвіду проведення опитування та групових дискусій з бездомними
  (2004) Банас, Ольга; Микитюк, Марія
  У статті представлено досвід участі у дослідженні бездомності в Києві працівників "Фонду профілактики хімічних залежностей та СНІДу". Дослідження "Соціально-демографічний паспорт бездомності" було ініційоване Одеським благодійним фондом "Шлях додому" і охопило одинадцять міст України. Відображено етап збору даних у Києві, що тривав з січня по лютий 2004 р. і включав 100 структурованих інтерв'ю та 3 групові дискусії. Подано опис здійсненої роботи та рекомендації, що можуть допомогти у плануванні та проведенні досліджень бездомності.
 • Item
  Вулична соціальна робота як метод профілактики ВІЛ/СНІДу
  (2004) Богдан, Дарина; Філь, Світлана
  Статтю присвячено висвітленню поняття вуличної соціальної роботи, спрямованої на споживачів ін'єкційних наркотичних речовин, як методу профілактики ВІЛ/СНІДу в межах стратегії зменшення шкоди. Подано результати вивчення реалізації проекту "Інтервенція з метою зменшення вживання ін'єкційних наркотичних речовин", реалізованого в Києві у 2002- 2003 pp. Зокрема, увагу зосереджено на таких питаннях, як сутність діяльності вуличного соціального працівника; проблеми, що виникають у ході роботи; вплив такої діяльності на клієнтів - споживачів ін'єкційних наркотичних речовин; зміни поведінки клієнтів.
 • Item
  Соціальна адаптація осіб, які повернулися з місць позбавлення волі (за матеріалами соціального дослідження)
  (2004) Проскура, Володимир
  На основі матеріалів конкретного соціального дослідження у статті виділено основні соціальні проблеми постпенітенціарної соціальної адаптації. Проаналізовано рівень соціальних послуг, що надаються колишнім ув'язненим, а також основні методи роботи з ними. Аналізується законодавча база в досліджуваній сфері. На основі отриманих даних досліджуються функції соціального працівника у роботі з особами, що повернулись з місць позбавлення волі.
 • Item
  Діяльність недержавних діабетичних організацій в Україні та Польщі
  (2004) Гавшикова, Ганна
  Недержавні організації є важливою компенсаційною силою суспільства, що забезпечує соціальну стабільність, оскільки задовольняє такі потреби населення, які не може задовольнити держава. Прикладом є діяльність діабетичних організацій. Метою їх існування як в Україні, так і у Польщі є підвищення якості життя людей, хворих на діабет. У статті детально висвітлюється діяльність діабетичних громадських організацій, спрямована на допомогу людям, хворим на цукровий діабет, у створенні матеріальних та соціально-психологічних умов для повноцінного життя.
 • Item
  Соціальна політика економічно розвинутих країн в умовах глобалізації
  (2004) Семигіна, Тетяна
  У статті розглянуто традиційні класифікації моделей соціальної політики та зміни, що відбулися в них. Це дозволяє не тільки описати сутність цих змін, а й розглянути їх вплив на моделі соціального захисту, які виділяють у теорії соціальної політики, та зробити висновки щодо певних глобальних процесів у соціальній сфері.
 • Item
  An Inquiry into the U.S. Health Care System
  (2004) Symkovych, Anton
  The article provides a brief overview of the U.S. health care system. The historical overview of genesis of the modern U.S. health care system is presented, and current trends are discussed. Policies in the arena are explored and the implications for social work practice are articulated.