034 Культурологія

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: "Культурологія"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Символічна смерть Сталіна: візуальні режими і деформації інституційованого уявного
  (2023) Юхимець, Анна; Брюховецька, Ольга
  Мета дослідження: дослідити вплив символічної смерті Сталіна на виникнення деформацій інституційованого уявного у візуальних режимах постсталінізму.
 • Item
  Війна та військова справа в образотворчості Скандинавії доби бронзи
  (2023) Тарбецький, Ігнат; Король, Денис
  Мета: дослідити прояви війни та військової справи у наскельному мистецтві Скандинавїі доби Бронзи, та перевірити поєднання практичної та символічної інтерпретації петрогліфів.
 • Item
  Конфлікт або діалог творчості Вадима Доброліжа після еміграції до Едмонтону, Канада
  (2023) Морозова, Анна; Тимчук, Надія
  Метою даної кваліфікаційної роботи є, на прикладі Вадима Доброліжа, представити й охарактеризувати якою була роль діаспори в створенні позитивного іміджу України.
 • Item
  Зміна гендерного конструкту в Україні під впливом повномасштабної російсько-української війни через аналіз відео на медіа платформі TікTок
  (2023) Гавура, Віталій; Тимчук, Надія
  Мета дослідження – осягнути ті фундаментальні процеси, які відбуваються в українському суспільстві у площині гендерних модифікацій, певним чином розвіртуалізовувати війну на темі гендеру, простежити його зміни в українському суспільстві під час повномасштабної російсько-української війни (період – від червня 2022 року до квітня 2023, адже саме в цей час починається активна дискусія в інтернеті про гендерні моделі).
 • Item
  Танатолатрія як складова ідеології сучасної Росії
  (2023) Богуцький, Артем; Демчук, Руслана
  Мета дослідження полягає у аналізі витоків, відстеженні формування й функціонування танатолатрії у ідеології та культурно-політичних практиках сучасної Росії.
 • Item
  Комп’ютерні ігри у жанрі horror: індустрія, геймдизайн та створення естетики жаху (2015-2022)
  (2023) Ремізовський, Артем; Брюховецька, Ольга
  Метою даної роботи є надання характеристики створення естетики жаху у геймдизайні комп'ютерних ігор в жанрі horror, враховуючи роль індустрії.
 • Item
  Становлення суб’єктом: афективний досвід і феномен дару
  (2021) Сірко, Мар’яна; Джулай, Юрій
  Метою даної роботи є дослідити процеси становлення суб’єктів дарування у зв’язку із появою афективного досвіду.
 • Item
  Проблема Голокосту в Україні: меморіальна політика та комеморативні практики
  (2021) Плєхотко, Валерія; Демчук, Руслана
  Мета кваліфікаційної роботи полягає у аналізі меморіальної політики та комеморативних практик Голокосту, як контроверсійного феномену історичної пам’яті у меморіальних музеях України.
 • Item
  Суспільне мовлення як інструмент забезпечення простору демократії в Україні
  (2021) Островський, Дмитро; Собуцький, Михайло
  Метою дипломного проекту є дослідження перспектив Суспільного мовлення для розвитку демократичної політичної культури в Україні.
 • Item
  Феномен насилля: трансформації та маніфестації
  (2021) Кириленко, Вікторія; Демчук, Руслана
  Мета роботи полягає у дослідженні багатоманітних трансформацій та маніфестацій насилля з боку влади та соціуму, зокрема, апробації теоретичних положень з огляду на сучасні прояви та конкретні випадки.
 • Item
  Російська пропаганда в інформаційному просторі України: стереотипи та шляхи поширення
  (2021) Кравченко, Катерина; Демчук, Руслана
  Мета дослідження полягає у всебічному аналізі феномену пропаганди, зокрема явища контрпропаганди, а також – дослідженні російських пропагандистських наративів, поширених в українському інформаційному просторі на прикладі церковного, кінематографічного та соціомережевого кластерів.
 • Item
  "Мерехтіння" як концепт: від поетології до (пост) феноменології
  (2021) Дорошенко, Анфіса; Собуцький, Михайло
  Мета дослідження полягає у спробі огляду та оцінки концептуальних розробок "мерехтіння".
 • Item
  Дитяча нарцисична травма у фільмі А.Тарковського "Дзеркало"
  (2021) Делавар-Касмаі, Дарія; Брюховецька, Ольга
  Мета роботи в тому аби описати нарцисичний розлад особистості, виділити основні характеристики та застосувати їх щодо героїв фільму А.Тарковського "Дзеркало".
 • Item
  Місце пам’яті та його роль у структурі ідентичності (на прикладі Стіни Пам’яті)
  (2021) Богуш, Марина; Собуцький, Михайло
  Мета роботи – дослідити взаємозв’язок індивідуального та колективного в рамках студій травми та студій пам’яті, а також теорії місць пам’яті на прикладі Стіни Пам’яті.
 • Item
  Культура "стріт веар" і "нова" висока мода як показник трансформацій у креативному класі та сучасних цифрових технологіях
  (2020) Федорук, Андрій; Брюховецька, Ольга
  У даній роботі розглядається процес зміни індустрії моди з посиленням культури "стріт веар". Такі зміни моди та порівняння контркультури з елітарним знаком є комплексним процесом, який слід розглядати у його складній множинності.
 • Item
  Еволюція медіа у візуальному мистецтві та сучасний український досвід
  (2020) Михальчук, Ольга; Павліченко, Надія
  Дослідження зміни виражальних засобів візуального мистецтва упродовж історії та впливу впровадження нових технічних засобів на формування сучасного мистецтва, зокрема в українському новітньому досвіді. Новації, що відбувалися в образотворчому мистецтві були відголоском на модерні явища в суспільстві або ж випереджали їх. Протягом століть змінювалась роль художника, твору мистецтва та глядача в системі їхніх взаємовідношень, з часом з’явилась фігура критика, куратора, і їхня роль також важлива в процесі спілкування з твором мистецтва. Показано вплив застосування “нових” медіа на формування сучасного мистецтва в Україні. Проаналізовано творчість і ключові проекти чотирьох сучасних українських митців, а саме Арсена Савадова, Олександра Бабака, Івана Світличного та Гамлета Зінківського, які працюють з різними технічними засобами, в різних видах мистецтва з позиції розгляду вибору конкретного медіума для втілення їхнього авторського задуму.
 • Item
  Конструювання орієнтального іншого у французькому та російському балеті ХІХ – початку ХХ століття
  (2020) Макар, Роксолана; Брюховецька, Ольга
  Робота присвячена дослідженню конструювання орієнтального іншого в балетних постановках у Франції та Російській імперії ХІХ – початку ХХ століття. Сформульовані у французькому балеті початку ХІХ століття способи конструювання орієнтального іншого були принесені танцівниками і балетмейстрами до Російської імперії, яка перейняла французький балет і надала йому виразного імперського характеру. На початку ХХ століття разом з "Російським балетом" Cергія Дягілєва орієнталістський балет повернувся до Франції і відродив у ній цікавість до балету та орієнтального іншого у видозміненому вигляді. Конструювання орієнтального іншого в балеті розглядається у постійному взаємозв’язку з гендером та сексуальністю.
 • Item
  Актуалізація "радянської естетики" у колекціях сучасних українських та російських дизайнерів
  (2020) Лунів, Марта; Брюховецька, Ольга
  Короткий зміст роботи: робота присвячена дослідженню актуалізації "радянської естетики" в українській та російській сучасній моді. Дослідження зосереджене на аналізі колекцій трьох дизайнерів: Антона Белінського (Україна), Юлії Єфімчук (Україна) та Гоші Рубчинського (Росія). У модних колекціях аналізовані дизайнери висвітлюють такі аспекти радянського стилю як утилітарність та мінімалістичність, характерні для конструктивістської моди 20-х років ХХ ст., а також спортивну естетику періоду Перебудови. У роботі розглянені дизайнерські інтерпретації образів радянської робітниці та гопника. Окрема увага приділена дослідженню естетики бідності та механізмам її екзотизації. У роботі висвітлюється квірування дизайнерами гендерної бінарної системи. Також досліджуються потенційні причини ностальгійного звернення до минулого.
 • Item
  Створення образів в перформативних практиках поп-музики
  (2020) Тутєрова, Катерина; Брюховецька, Ольга
  В роботі розглядається тема перформансу і перформативних практик в поп-музиці а також як з їх допомогою створюються образи. Поняття і теорія образу розглядається з точки зору семіотичної моделі а також через діалектику історичного виміру. Перформанс є центральним поняттям перформативного повороту вивчення культури, і розуміється як акт, виступ і уявлення. Музичний виступ протягом 20 століття трансформується від процесу до продукту, чому сприяє технологізація створення предметів мистецтва. Музичний поп-концерт використовує інтермедіальність для створення ефекту присутності і нового досвіду прослуховування музики.
 • Item
  Простір кіно та простір міста: точки перетину
  (2019) Глинь, Анастасія; Брюховецька, Ольга
  Роботу присвячено дослідженню просторів кіно та міста, а також практик, у яких проявляється їхня взаємодія. Через актуалізацію та узагальнення різних підходів до аналізу урбанного та кіно- простору (спираючись на роботи Мішеля де Серто, Гі Дебора, Мартіни Льов, Енн Фрідберг та інших), а також через порівняння візуальних досвідів кіноглядача та жителя міста демонструється взаємовплив досліджуваних просторів та їхнє трансформування як результат цих впливів. Також робота містить аналіз кінофестивалю як гетеротопії — простору, що об'єднує сфери міста та кіно. The research explores cinema space and city space and the practices in which the interactions of these spaces are manifested. The research actualizes and generalizes various approaches to the analysis of urban and cinematic spaces introduced by Michel de Certo, Guy Debord, Martina Löw, Ann Friedberg, etc., as well as compares visual experiences of a cinema spectator and a city dweller. The transformations of these two kinds of spaces that resulted from their mutual influence are explored. The research includes an analysis of a film festival as a heterotopia — a space that combines the spheres of city and cinema.