021: Філософія та релігієзнавство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Ідея вічного миру в політичній філософії Нового часу
  (2003) Гусєв, Валентин
  У статті розглядаються історичний розвиток та теоретичні засади ідеї вічного миру в європейській філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.
 • Item
  Сенсуалізм К. А. Гельвеція в контексті проблеми доведення існування зовнішнього світу та походження хиби
  (2003) Прокопов, Денис
  У статті досліджується проблема доведення існування зовнішнього світу, а також феномен виникнення хибного знання в контексті розвитку сенсуалістичної теорії пізнання. Предметним полем здійсненого у статті дослідження виступає філософія К. А. Гельвеція, і безпосередньо такі його праці, як «Про ум» та «Про людину». Аналізуючи спосіб доведення Гельвецієм факту існування зовнішнього світу, автор акцентує увагу на тих специфічних рисах, які дозволяють розглядати ідею «таблиці достовірності» Гельвеція як цікавий внесок у становлення і розвиток сенсуалістичної теорії.
 • Item
  Ідеї тілесності у західній метафізичній традиції
  (2003) Гомілко, Ольга
  Виявлення логіки розвитку та трансформації ідеї тілесності в західній метафізиці дозволяє говорити про тілесність як один з її фундаментальних концептів, ігнорування якого призводить до серйозних теоретичних обмежень у розумінні людини й онтологічної проблематики в цілому. Обґрунтування метафізичного значення тілесності є важливою умовою актуалізації проблематики тілесності в українському філософському дискурсі.
 • Item
  Діалектика імені та парадигми філософії мови
  (2003) Сватко, Юрій
  У статті розглядаються два наріжні для європейців способи осягання гевр. іменування світу в зв ’язку з традиційними парадигмами «філософії мови».
 • Item
  Біблійне коріння поетики Г. Сковороди та проблема його дослідження в КДА
  (2003) Головащенко, Сергій
  Літературно-художні прийоми та образотворчі засоби, реалізовані у творчості Г. С. Сковороди, розглядаються в контексті біблійної поетики та художньої форми. Ймовірна кореляція представлена як важливий момент вибудови «символічного світу» мислителя. Аналізуються настанови Сковороди як екзеґета. Розглядається проблема дослідження творчості філософа в Київській духовній академії як представника вітчизняної «позаакадемічної» філософської та екзегетичної традиції.
 • Item
  Історико-філософське античнознавство в Києві ХІХ - початку ХХ ст.
  (2003) Ткачук, Марина
  Розвідку присвячено аналізові здобутків філософів Київської духовної академії та Університету Св. Володимира у вивченні історії античної філософії.
 • Item
  Філософія, культура, освіта в історико-філософському дискурсі С. С. Гогоцького
  (2003) Кузьміна, Світлана
  В статті виокремлено принципи історико-філософського дискурсу С. Гогоцького, в якому він здійснює порівняльний аналіз зв ’язків філософії, культури, освіти двох періодів нової історії.