07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Джерела дослідження ідейних засад Української комуністичної партії (боротьбистів) (1918-1920 рр.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
  (2015) Гірік, Сергій; Гирич, Ігор
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ, 2015. На основі архівних і опублікованих матеріалів Української комуністичної партії (боротьбистів), Комуністичної партії (більшовиків) України, інших політичних сил, а також органів влади УСРР, мемуарних документів і інших джерел висвітлено джерельну базу дослідження ідейних засад УПСР/УПСР(к)/УКП(б), визначено напрямки розвитку поглядів керівництва партії на ключові питання політичного життя. Розглянуто історію взаємозв’язків, співпраці й конфліктів УКП(б) з КП(б)У, РКП(б) й меншими політичними групами. На базі матеріалів Комуністичного Інтернаціоналу досліджено перебіг намагань УКП(б) стати членом цієї організації і причини поразки цих дій. Шляхом залучення масових пропагандистських публікацій і преси досліджено особливості донесення боротьбистами власних ідейних позицій до цільової аудиторії, а також уявлення представників інших політчиних партій про УКП(б).
 • Item
  Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI - перша чверть XVIII століття): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук
  (2017) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. - К., 2017. У дисертації на основі османсько-турецьких писемних джерел, а також кримськотатарських документів та літописів вперше комплексно аналізується значення їх інформаційних ресурсів для досліджень з історії козацько-гетьманської України другої половини ХVІ – першої чверті ХVІІІ ст. Методологічні підходи до відбору, систематизації, класифікації османсько-турецьких джерел, наукової критики оригінальних текстів уможливили заповнення низки прогалин у джерельній базі з історії козацько-гетьманської держави і посилення її впливу на європейські історичні процеси. Виокремлено і досліджено масив османсько-турецьких рукописних джерел щодо постаті гетьмана Богдана Хмельницького як правителя козацької держави, політика і дипломата та ініціатора союзних відносин з Османською імперією і Кримським ханством. Розглянуті свідчення про спільні воєнні кампанії українських козаків і кримськотатарського війська в роки гетьманства Петра Дорошенка. Введено до наукового обігу низку джерел про чорноморські орієнтири політики гетьмана Івана Мазепи, про новий етап українсько-турецьких відносин у часи гетьмана Пилипа Орлика.