124: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  "Магічний ідеалізм" Новаліса: спроба реконструкції
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Шалагінов, Борис
  Розглянуто філософсько-естетичні погляди митця в плані філософії І. Канта, Й. Ґ. Фіхте и Ф. Гемстергейса, що в них відбилася. Проаналізовано твори "Учні в Саїсі", "Генріх фон Офтердінґен". Головну увагу приділено аналізу "казки Клінґсора".
 • Item
  Фрідріх Геббель: після "Веймарської класики"
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Кобзар, Олена
  Розглянуто творчість видатного німецького письменника Фрідріха Геббеля як новий етап в історії національної літератури. Відзначено, що поетика митця, ґрунтуючись на літературних традиціях, презентує нові тенденції її розвитку (поєднання акту альної проблематики з використанням архетипів, авторським міфологізмом та поглибленим психологізмом, відчуття невідворотного трагізму, подальший розвиток гуманістичних ідей).
 • Item
  Єсенінська тема у Володимира Сосюри
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Пашко, Оксана
  У статті реконструйовано легенду про Сосюру як "українського Єсеніна"; здійснено спробу порівняльного аналізу поеми С. Єсеніна "Страна негодяев" ("Номах") та уривків, які збереглися від поеми В. Сосюри "Махно". У процесі дослідження було виявлено та проаналізовано своєрідний "рецептивний" єсенінський цикл у творчості В. Сосюри. У кінці статті вміщено маловідомий та важкодоступний вірш В. Сосюри "На смерть Єсеніна" (1926).
 • Item
  Образ міста у Віктора Кордуна: від апокаліптичного до священного
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Павленко, Леся
  У статті розглянуто семантику і роль образу міста у творчості Віктора Кордуна. Авторка, коротко зупинившись на образі села як опозиції до міста, виокремлює місто апокаліптичне і священне, які, своєю чергою, поділяє на підтипи ("наше місто", "місто-в’язниця", "Вавилон або Санкт-Петербург", "місто культури", "місто як замкнений досконалий простір").
 • Item
  Метафора та інші тропи в дискурсі української лірики
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Лучук, Іван
  У статті йдеться про поетичний образ і тропи. Прослідковано, яку увагу приділяли образності українські поети. Особливу увагу звернуто на метафору як найбільш культивований поетичний троп.