Центр інноваційних методів викладання і вивчення європейських студій

Permanent URI for this collection

Центр створено у 2016 році з метою виконання проекту "Інноваційні методи викладання і вивчення Європейських студій" за програмою TEMPUS.Метою діяльності Центру є розвиток викладання, вивчення й досліджень у галузі суспільних наук з акцентом на Європейські студії. Основні напрями діяльності Центру :виконання наукових проектів у галузі суспільствознавства, зокрема Європейських студій; організація публікацій наукових праць, збірників, перекладів праць зарубіжних авторів з досліджуваної проблематики; організація та проведення національних і міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, літніх шкіл, лекцій та публічних дискусій; розробка і поширення інноваційних методів викладання і вивчення суспільствознавчих дисциплін, зокрема Європейських студій, сприяння впровадженню їх у навчальний процес; розробка та поліпшення структури і змісту навчальних курсів і програм з суспільствознавчих дисциплін, зокрема Європейських студій, сприяння впровадженню їх у навчальний процес;створення мультимедійних та презентаційних матеріалів з досліджуваної проблематики із застосуванням інноваційних методик;організація співпраці з закордонними профільними інституціями, виконання спільних проектів, проведення досліджень, організація конференцій; експертно-консультативна допомога при розробці заходів з європейської інтеграції та вивчення політик, інститутів і законодавства Європейського Союзу; організація перепідготовки і підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних кадрів та державних службовців з питань європейської інтеграції та вивчення Європейського Союзу; участь в розробці та аналізі нормативних документів, що стосуються планів і заходів з європейської інтеграції України.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1