018: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Перспективи розвитку квантових обчислень
  (2000) Болтєнков, А.; Ватолін, Д.; Омельченко, В.
  Ця стаття дає уявлення про квантові обчислення та комп'ютери - технології, що набули на поточний момент бурхливого розвитку. Наведено переваги над класичними обчисленнями та розглянуто основні проблеми на шляху реалізації квантових комп'ютерів.
 • Item
  Про деякі поняття захищеної інформації
  (2000) Антонюк, Анатолій
  Розглянуто такі важливі поняття Національного стандарту із захисту інформації, як властивості захищеної інформації, критерії захищеності інформації, функціональний профіль захищеності, політика безпеки. Сформульована задача оцінки рівня захищеності системи захисту інформації, а також задача вибору придатного профілю захищеності.
 • Item
  Чисельна процедура відтворення невідомих параметрів джерел для задач масопереносу
  (2000) Стеля, Олег; Тригуб, Олександр
  Розглядається задача ідентифікації функції джерел для рівняння транспорту забруднень. Здійснено перехід до задачі оптимального керування для стаціонарного та нестаціонарного рівнянь з частинними похідними. Побудовано спряжені задачі. Для мінімізації відповідних функціоналів використовується градієнтний метод. Пряма та спряжені задачі на кожному кроці градієнтного методу розв'язуються різницевим методом. Наведені результати чисельних експериментів демонструють високу ефективність розробленого програмного забезпечення.
 • Item
  Адаптивна регуляризація розв'язку інтегрального рівняння Фредгольма першого роду на основі розкладу Карунена-Лоева
  (2000) Олецький, Олексій
  Розвивається підхід до розв'язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду на основі розкладу за власними функціями. Пропонується адаптивна процедура усікнення ряду на основі аналізу похибок, що виникають у ході розв'язання задачі, а також підхід на основі розкладів підінтегральної функції та правої частини у власних просторах Карунена-Лоева.
 • Item
  Відстань Левенштейна та пов'язані з нею задачі
  (2000) Медведєв, М.
  У статті наводиться розв'язок задачі пошуку відстані Левенштейна між рядками. Досліджується її зв'язок із задачами знаходження найбільшої спільної підпослідовності та оптимальним зіставленням рядків.