Українська Орієнталістика. Випуск 7-8, 2013-2014

Permanent URI for this collection

У збірнику вміщено матеріали, що були підготовлені в рамках роботи Школи Конфуція Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, доповіді учасників Всеукраїнських читань "Академік Омелян Пріцак як вчений-сходознавець та організатор української науки", які відбулись 27 травня 2013 р. в НаУКМА, а також окремі статті з широкого кола соціокультурних та історичних питань у галузі орієнталістики. Для студентів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться сходознавчою проблематикою.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27