057: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Референдум: швейцарський досвід та українські проблеми
  (2006) Могилевець, О.
  На основі сучасного розуміння сутності інституту референдуму досліджено головні способи винесення питань на федеральний референдум у Швейцарії. Показано, що референдум тут є справжнім механізмом впливу громадськості на вироблення державної політики, з 'ясовано можливості застосування цього досвіду в сучасному українському суспільстві.
 • Item
  European neighbourhood policy as a factor of democracy promotion
  (2006) Nitsovych, R.
  Проаналізовано перспективи однієї з найважливіших складових зовнішньої політики ЄС у рамках Європейської політики сусідства, а саме підтримку демократизації. Європейська політика сусідства розглядається як надзвичайно приваблива модель для подальшого співробітництва, особливо після таких процесів, як нещодавнє розширення ЄС, хвиля кольорових революцій та європеїзація геополітичної периферії ЄС. Проте численні інституційні, політичні та фінансові проблеми лише доводять низьку її ефективність. У зв'язку з цим пропонуються певні кроки до вдосконалення інструментів демократизації Європейської політики сусідства.
 • Item
  Змішана форма державного правління: теоретична модель та її практичне застосування
  (2006) Машталер, Ольга
  Розглянуто моделі змішаної форми правління, підходи до розуміння поняття змішаної форми правління. Пропонується оцінка моделей державного правління в Україні, що склалися відповідно до Конституції України 1996р. та Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р.
 • Item
  Політична освіта як чинник формування порядку денного публічної політики: теорія та українська практика
  (2006) Дем'янчук, Олександр
  Формування порядку денного публічної політики, тобто визначення кола суспільних проблем, які потребують нагальної уваги з боку державного управління, відбувається по-різному в політичних системах з різним розподілом політичної влади. Автор розглядає особливості підходів до політичної освіти в різних країнах (ФРН, США, Канаді, Росії) та порівнює їх з поглядами на політичну освіту в сучасній Україні.
 • Item
  Проблеми представництва Тайваню в міжнародних організаціях
  (2006) Білак, П.
  У статті стисло викладено історію участі Тайваню в роботі міжнародних організацій та висвітлено деякі аспекти проблеми представництва Тайваню в міжнародних організаціях. Розглянуто причини, за яких Тайвань прагне стати членом міжнародних організацій, насамперед ООН; проаналізовано передумови, необхідні для здобуття ним членства в цих організаціях, ймовірні стратегії здобуття членства та можливі моделі участі Тайваню в роботі ООН.