057: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Референдум: швейцарський досвід та українські проблеми
  (2006) Могилевець, О.
  На основі сучасного розуміння сутності інституту референдуму досліджено головні способи винесення питань на федеральний референдум у Швейцарії. Показано, що референдум тут є справжнім механізмом впливу громадськості на вироблення державної політики, з 'ясовано можливості застосування цього досвіду в сучасному українському суспільстві.
 • Item
  European neighbourhood policy as a factor of democracy promotion
  (2006) Nitsovych, R.
  Проаналізовано перспективи однієї з найважливіших складових зовнішньої політики ЄС у рамках Європейської політики сусідства, а саме підтримку демократизації. Європейська політика сусідства розглядається як надзвичайно приваблива модель для подальшого співробітництва, особливо після таких процесів, як нещодавнє розширення ЄС, хвиля кольорових революцій та європеїзація геополітичної периферії ЄС. Проте численні інституційні, політичні та фінансові проблеми лише доводять низьку її ефективність. У зв'язку з цим пропонуються певні кроки до вдосконалення інструментів демократизації Європейської політики сусідства.
 • Item
  Змішана форма державного правління: теоретична модель та її практичне застосування
  (2006) Машталер, Ольга
  Розглянуто моделі змішаної форми правління, підходи до розуміння поняття змішаної форми правління. Пропонується оцінка моделей державного правління в Україні, що склалися відповідно до Конституції України 1996р. та Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р.
 • Item
  Політична освіта як чинник формування порядку денного публічної політики: теорія та українська практика
  (2006) Дем'янчук, Олександр
  Формування порядку денного публічної політики, тобто визначення кола суспільних проблем, які потребують нагальної уваги з боку державного управління, відбувається по-різному в політичних системах з різним розподілом політичної влади. Автор розглядає особливості підходів до політичної освіти в різних країнах (ФРН, США, Канаді, Росії) та порівнює їх з поглядами на політичну освіту в сучасній Україні.
 • Item
  Проблеми представництва Тайваню в міжнародних організаціях
  (2006) Білак, П.
  У статті стисло викладено історію участі Тайваню в роботі міжнародних організацій та висвітлено деякі аспекти проблеми представництва Тайваню в міжнародних організаціях. Розглянуто причини, за яких Тайвань прагне стати членом міжнародних організацій, насамперед ООН; проаналізовано передумови, необхідні для здобуття ним членства в цих організаціях, ймовірні стратегії здобуття членства та можливі моделі участі Тайваню в роботі ООН.
 • Item
  Зміна статусу регіональної політичної еліти сучасної Литви внаслідок реформ місцевого самоврядування
  (2006) Романова, Валентина
  Охарактеризовано зміни у статусі регіональних лідерів сучасної Литви, що стали наслідком реформування місцевого самоврядування. Зменшення залежності органів місцевого самоврядування від центрального уряду посилило позиції регіональних політичних акторів на місцях. Особливу роль у визначенні моделі взаємодії між регіональними лідерами відіграє обов'язкова партійна приналежність представників органів місцевого самоврядування.
 • Item
  Теорія "доброго врядування" як інструмент оцінки рівня демократичності управління в регіонах України (на прикладі Закарпатської області)
  (2006) Лендьел, Мирослава
  Article deals with the content of Western theory of governance, and also touches the possibility of its application in Ukraine for the analysis of the level of citizens public engagement on the regional level (on the example of one of the regions).
 • Item
  Суперечності та парадокси-виклики демократії
  (2006) Латигіна, Н.
  Проаналізовано головні парадокси-виклики, притаманні різним видам демократії; досліджено суперечності, що виникають у процесі утвердження демократичної форми правління; охарактеризовано певні шляхи розв 'язання цих суперечностей.
 • Item
  Проблема співвідношення влади і свободи в українському суспільстві : "Помаранчева революція" - до та після
  (2006) Єрємєєв, Олександр
  Статтю присвячено аналізу трансформації відносин між: державою та громадянським суспільством в Україні у зв 'язку з подіями листопада-грудня 2004 p., здійсненого з ліберальних позицій розуміння політики та із застосуванням синергетичного методологічного підходу.
 • Item
  Ставлення до демократії у політичній думці ОУН 1940-1950-х років
  (2006) Рибак, Андрій
  Розглянуто дискусійне і малодосліджене питання - ставлення діячів Організації українських націоналістів до демократії як політичного режиму незалежної держави. Проаналізовано повоєнний «демократичний націоналізм» оунівців у порівнянні з пануючими до Другої світової війни «націократичними» концепціями взаємодії влади та суспільства.
 • Item
  До питання про відносини між мовними групами у двомовних суспільствах (на прикладі України)
  (2006) Шумлянський, Станіслав
  Статтю присвячено відносинам між мовними групами як важливого складника мовної ситуації у двомовних суспільствах. Розглянуто такі аспекти проблеми, як мовна взаємодія, ідентичності мовних груп, мовні конфлікти. Проаналізовано відносини між: мовними групами в українському суспільстві. На підставі визначення особливостей мовної структуризаціїукраїн- ського суспільства, а також тенденцій мовної ситуації робляться висновки про характер відносин між мовними групами та можливості його зміни в майбутньому.
 • Item
  Суспільно-політичні наслідки міжнародної міграції для приймаючих країн у 90-х роках XX ст.
  (2006) Львова, Ольга
  Статтю присвячено суспільно-політичним наслідкам міжнародної міграції населення для приймаючих країн Заходу. На основі матеріалу автор показує, яку зв'язку з інтенсифікацією стихійних переміщень населення економічно розвинені країни почали відчувати значний міграційний пресинг, що спричинив різноманітні, болючі для західних суспільств, проблеми.
 • Item
  Чи можлива в українській політології "символічна революція"
  (2006) Амельченко, Наталя
  У статті обґрунтовується думка про те, що якісні зміни форм соціально-політичного життя — політичних рухів, ідеологій і влади, їх вихід за межі суто політичної боротьби за владу — потребують нової семантики й нових підходів до пізнання феномена політичного, тобто «символічноїреволюції», на заваді якої стоять позитивізм та цинізм у сучасній українській політології.
 • Item
  Роль тоталітарної організації у здійсненні управління суспільством
  (2006) Чабанна, Маргарита
  Проаналізовано особливості тоталітарної організаційної структури та визначено у викладеному контексті харизматичність тоталітарного лідера. Підкреслено взаємозв'язок тоталітарної організації з іншими механізмами впливу режиму, що розглядається, на суспільство.
 • Item
  Традиційне та інноваційне в уявленнях про громадянське суспільство в Україні
  (2006) Кисельов, Сергій; Кундеревич, Олена
  Розглянуто класичні та сучасні концепції громадянського суспільства. Виокремлено різні підходи до розуміння цього феномена, зокрема автори аналізують моральний аспект громадянського суспільства, яке визначається як саморегулювальна система, що функціонально орієнтована на самозбереження і сприяє найповнішій реалізації індивідів.