012: Політологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Миротворчість як військова форма прояву зовнішньополітичної активності України
  (1999) Смолянюк, В.
  Стаття присвячена політико-правовим аспектам планування і реалізації Україною військових миротворчих заходів на Європейському континенті і у світі, насамперед - на території колишньої Югославії. Робиться висновок про доцільність продовження Україною її миротворчих зусиль у XXI столітті.
 • Item
  Філософські та суспільно-політичні аспекти реформування освіти в посткомуністичному суспільстві на межі століть
  (1999) Дем'янчук, Олександр
  Перехід від тоталітаризму до демократії означає зміну самої філософи суспільства, реалізацію суспільних інтересів не за рахунок інтересів особистості, а шляхом їх пріоритетного розвитку. В контексті загальносвітових процесів економічної, політичної та соціальної глобалізації, так само як і трансформації інформаційного суспільства у суспільство знань, суттєво підвищується значення освіти для всіх без винятку аспектів національного розвитку. В цій статті проведено порівняльний аналіз діючої нині в Україні парадигми освіти, успадкованої від старої радянської системи, і парадигми освіти майбутнього, спрямованої на підтримку та всебічний розвиток здібностей кожної окремої особистості. Сформульовано нагальні проблеми, від розв'язання яких суттєво залежить реальне реформування системи освіти відповідно до загальних суспільних реформ, та показано можливі шляхи їх вирішення.
 • Item
  Capitalism by democratic design in the Post-Leninist Ukraine: the Failure of the Liberal Transformation Project?
  (1999) Кутуєв, Павло
  The article aims at analyzing the constellation of domestic and international factors thai have led Ukrainian transformation efforts to standstill and produced long-term deteriorating outcomes for all spheres of society and major segments of population. The paper also questions the validity of background assumptions of "transitology " and attempts to evaluate their relevance to the analysis of post-Leninist Ukraine socio-political realities. Research strategy employed in the paper seeks to combine findings of the world system perspective and state-centered approach as well as to invoke classical social and political theory tradition for the analysis of the post-Leninist sociopolitical transformation.
 • Item
  The Post-Soviet Space: Some Elements of Infrastructural Analysis
  (1999) Якушик, Валентин
  An article proposes some theoretical approaches to the analysis of the Post-Soviet countries. Defining common basic infrastructures of these countries, the article deals with pluralistic perspectives of the development of Northern Eurasia within the combined political logic of a "civilised divorce" of nations, and of deepening and widening of natural processes of regional integration.
 • Item
  Проблеми міжнародної та європейської безпеки на порозі XXI століття
  (1999) Могилевська, В.
  Стаття присвячена проблемам формування нової системи міжнародної і європейської безпеки. Подається аналіз сучасної геополітичної ситуації у світі та перспектив її розвитку, її бачення представниками різних наукових шкіл і політиками різної орієнтації, зокрема США, Росії. Розглядається місце і роль України в геополітичпих процесах на порозі XXI століття. Аналізуються рішення Стамбульського саміту 1999 р., його роль у формуванні нової системи європейської безпеки.