139: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Юрій Вікторович Боднарчук
  (2013) Глибовець, Микола; Братик, М.; Дяченко, С.; Дрінь, Світлана; Захарійченко, Юрій; Кашпіровський, О.; Крюкова, Г.; Митник, Ю.; Михалевич, В.; Морозов, Д.; Олійник, Б.; Пилявська, Ольга; Прокоф’єв, П.; Руссєв, А.; Чорней, Руслан; Щестюк, Наталія
  12 липня 2013 року після важкої хвороби перестало битися серце відомого українського математика, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри математики Національного університету "Киево-Могилянська академія" Юрія Вікторовича Боднарчука.
 • Item
  Спектральні прояви взаємодії олігоаденілату з високомолекулярними білками
  (2013) Кудря, Владислав
  У статті представлено результати досліджень спектрів оптичного поглинання, флюоресценції та фосфоресценції похідних нуклеотидів, що містять аденінові π-електронні системи — олігоаденілатів, низки високомолекулярних π-електронмістких білків та їхніх спільних систем. Перевірено положення перших збуджених електронних рівнів ланок цих сполук. Підтверджено, що за спектральні властивості олігоаденілатів відповідальними є аденінові групи. Показано, що триптофанові групи є основними пастками триплетних збуджень у досліджених протеїнах. Зафіксовано спектральні ознаки зв 'язування олігоаденілату з білками. Під час цього зв ’язування утворюється комплекс між π-електронними системами, подібний до АТ-комплексу, що виникає в макромолекулі ДНК. Обговорено природу цього комплексу. Також зафіксовано зміни у спектрах флюоресценції та фосфоресценції спільних систем при варіюванні відносних концентрацій у розчинах молекул олігоаденілату та макромолекул білків.
 • Item
  Застосування наближення Максвела-Гарнета для ефективної діалектичної функції до моделювання оптичних властивостей нанокомпозита AU/PTFE
  (2013) Прокопець, Вадим
  Проведено експериментальне дослідження та теоретичне моделювання спектрів поглинання нанокомпозита золото-тефлон. Показано, що теорія ефективної діелектричної функції Максвелла-Гарнета добре передбачає положення максимуму плазмонної смуги поглинання наночастинок золота в тефлоновій матриці.
 • Item
  Справедлива ціна європейських опціонів для гамма-оберенених дифузійних моделей ціноутворення акцій
  (2013) Щестюк, Наталія; Фарфур, А.
  Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують "ринковий" "активний" час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.
 • Item
  On synchronization of randomly coupled oscillators
  (2013) Kriukova, Galyna
  We study a network of heterogeneous randomly coupled phase oscillators described by Kuramoto model. By analyzing the continuum limit, we study the mean-field type synchronization. Using this approach, we discuss the influence of network topology on the existence and properties of synchronized state if natural frequencies are normally distributed. We show that for scale-free networks the intermediate state between coherent and desynchronized state is prevalent.
 • Item
  Конструкції n-напіметрик
  (2013) Гердій, Олег
  У статті запропоновано конструкції n-напівметричних просторів, які, за аналогією з метричними просторами, є добутками n-напівметрик. Також розглянуто напівметрики, які будуються за допомогою функцій, що набувають дійсних невід’ємних значень.
 • Item
  Спектральний аналіз зіркового графа з одним нескінченним променем
  (2013) Лебідь, Вікторія
  У статті проведено детальний спектральний аналіз зліченних графів, які є об’єданням графа-зірки та напівобмеженого нескінченного ланцюжка. Охарактеризовано спектр матриці суміжності таких графів, побудовано спектральну міру, наведено у явній формі власні вектори та спектральний розклад за власними векторами.
 • Item
  Сильно нерозкладні матричні зображення для одного класу напівгруп
  (2013) Костишин, Еліна; Тертична, Олена
  У статті вказано кількість абсолютно нерозкладних та сильно нерозкладних матричних зображень прямого добутку симетричних напівгруп другого ступеня над полем характеристики р≠ 2 та отримано повний їх опис.
 • Item
  Квазікласична модель атома (до 100-річчя атомної моделі Бора)
  (2013) Голод, Петро; Терентьєва, Юлія
  У статті подано історичний контекст, в рамках якого Н. Бор сформулював модель атома. Викладено подальший розвиток квантових уявлень: від квазікласичного квантування до творення сучасної квантової механіки.