122 Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Комп'ютерні науки"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 123
 • Item
  Дослідження методів навчання структури баєсовської мережі
  (2022) Бельковець, Владислав; Ющенко, Юрій
  Метою роботи є характеристика методів та алгоритмів навчання структури байєсівської мережі.
 • Item
  Реалізація рекурсивно-блочного алгоритму LDU факторизації матриці з використанням суперкомп’ютера
  (2022) Березніков, О.; Сідько, Алла
  У роботі розглянуто рекурсивно-блочний алгоритм LDU факторизації матриці, для знаходження відповідних L - нижня трикутна матриця, U - верхня трикутна матриця, D - діагональна матриця. Основну увагу приділено створення децентралізованого алгоритму управління розподіленими обчисленнями, для розв’язання такого типу задач. В результаті дослідження було розроблено паралельну програму на OpenMPI, мовою програмування Java, з використанням пакету mathpar. Проведено серію експериментів та зроблено висновки щодо роботи програми та вдосконалення.
 • Item
  Поступове додавання класів для моделі виявлення об’єктів з архітектурою YOLO
  (2022) Боголій, Владислав; Швай, Надія
  В даній роботі розглянуто методи додавання класів, для проблеми виявлення об’єктів, до існуючої моделі в умовах, коли дані для старих класів відсутні, або до них немає доступу. Наведені результати експериментів, які перевірили правильність висунутих гіпотез.
 • Item
  Брокер обміну та обробки повідомлень у реальному часі
  (2022) Чурілова, Анна; Бабич, Трохим
  У даній роботі розглядаються розробка програмних систем в режимі реального часу, архітектура та принципи роботи популярного брокера повідомлень Apache Kafka та безпечна передача повідомлень між компонентами програм. Метою роботи є дослідження розробки інструментів із використанням найбільш популярних брокерів повідомлень та створення власного аналогу такої системи.
 • Item
  Новий підхід до client-side розробки в Rails 7 - Hotwire, Turbo та Stimulus
  (2022) Декрет, Владислав; Захоженко, Павло
  У даній курсовій роботi розглядаються й аналізуються глобальні нововведення Rails 7. Написано веб-чат, який тестує його front-end нововведення відносно шостої версії: Hotwire, Turbo, Stimulus. Також тестується їх взаємодія з back-end гемами, а саме: Devise, Draper, Active Record тощо. Використано для декорації лайку гем draper. Використовуємо esbuild замість webpack. Замість bootstrap – tailwindcss. Реляційна база даних - PostgreSQL. Реалізований інтерфейс під десктопні та мобільні девайси окремо.
 • Item
  Огляд основних інструментів та специфік розробки застосунків віртуальної реальності
  (2022) Гайворонський, Роман; Бабич, Трохим
  Ви можете використовувати VR, щоб запропонувати цифровий досвід замість фізичного, який може рекламувати продукти та послуги. Окрім просування існуючих продуктів, ви також можете використовувати VR для демонстрації розвитку. Наприклад компанія McDonalds зареєструвала торгову марку «віртуального ресторану» у всесвіті Metaverse.
 • Item
  Мобільний застосунок музичної рекомендаційної системи для занять бігом
  (2022) Галайда, Михайло; Бабич, Трохим
  Метою роботи є дослідити можливості інтеграції музичних рекомендаціях в мобільні додатки для занять спортом, а саме бігом, на основі отриманих з мобільного пристрою даних про ритм руху користувача.
 • Item
  Розробка веб-застосунку з використанням технології React
  (2022) Кенийз, Віталій; Борозенний, Сергій
  Дана робота присвячена розробці веб-застосунку та вивченню технології React. Було реалізовано веб-додаток на основі даної бібліотеки та допоміжних інструментів, які зазвичай використовуються у зв’язці з нею. Також робота містить пояснення та практичне використання можливостей бібліотеки до допоміжних пакетів для розробки програми
 • Item
  Розробка платформи для випуску, продажу та обліку сертифікатів енергетичних атрибутів, реалізованих за допомогою розширеної UTXO моделі токена. Імплементація Hyperledger Fabric / Fiware Orion Context Broker адаптера.
  (2022) Холодов, Дмитро; Гороховський, Кирило
  Курсова робота присвячена проблемам збору даних про "зелену" електроенергію та гарантіям походження цих даних у вигляді сертифікатів енергетичних атрибутів (EAC). За метод вирішення проблеми було обрано реалізацію розширеної UTXO моделі токена для фіксації гарантії походження чистої електроенергії у вигляді токена в блокчейні. Розроблено програмний застосунок для випуску, продажу та обліку сертифікатів енергетичних атрибутів (EACs), реалізованих за допомогою розширеної UTXO моделі токена. Реалізовано DLT-адаптер для фреймворку Hyperledger Fabric та Fiware Orion Context Broker як спосіб вирішення задачі збору даних про видобуту електроенергію. Досліджено UTXO модель токена як підхід до вирішення задачі гарантії походження даних. Текстова частина курсової містить опис дослідження проблем збору та гарантій походження даних про екологічно чисто видобуту електроенергію та спосіб їх вирішення. Текстова частина курсової також описує необхідні теоретичні відомості про використані інструменти та технології.
 • Item
  Апріорний аналіз точності Лагранжево-Ейлерової різницевої схеми методом диференціальних наближень
  (2022) Кураш, Ярослава; Тригуб, Олександр
  Мета роботи — розглянути метод диференціальних наближень, побудувати перше диференціальне наближення (ПДН) для Лагранжево-Ейлерової схеми розв’язку рівняння переносу, проаналізувати точність схеми на основі ПДН та продемонструвати результати розрахунків.
 • Item
  Мінімізація ризиків створення прототипу продукту за допомогою методів Design Thinking, Lean Canvas, PERT-аналізу
  (2022) Лукічова, Світлана; Кравченко, Олена
  Метою даної роботи є використання існуючих способів валідації ідей, аналізу ключових факторів необхідних для початку роботи над продуктом, прорахунку часових та вартісних показників з метою мінімізування ризиків провалу продукту через недостатню кількість аналітичних даних. Результатом даної роботи буде повний необхідний опис продукту для представлення проекту інвесторам, залучення спонсорів та початку його безпосередньої розробки.
 • Item
  Розробка сервіс-форуму для студентів НаУКМА
  (2022) Лунякіна, Валерія; Вовк, Наталя
  У роботі розглянуті можливі методи розробки застосунків, проаналізовані види СКБД. Розроблено сервіс-форум для допомоги студентам із пошуком потрібної інформації, на основі фреймворку SpringBoot та мови програмування Java.
 • Item
  Прогнозування курсу криптоактивів
  (2022) Мережко, Д.; Невмержицький, Євген
  Дана робота присвячена розгляду питання автоматизації аналізу та прогнозування курсу криптоактивів, за допомогою програми, що змогла б, за допомогою машинного навчання, обробити певний об’єм вже наявних даних про торги та на основі них обрахувати прогнозований курс. У роботі описуються технічні засоби, які надають криптовалютні біржі та розробники криптоактивів для взаємодії з даними, що використовуються для дослідження економічних показників. Будуть розглянуті методи аналізу стану ринку з точки зору математики та статистики, а також уже наявні програмні рішення, розроблені для вирішення задачі прогнозування.
 • Item
  Система для побудови й розвитку новостворених проектних команд шляхом розвитку особистих компетенцій та навчання консенсусної співпраці з використанням технологій системно-інженерного підходу (на базі системи СКОРАД)
  (2022) Новохацька, А.; Гороховський, Кирило
  Метою даної курсової роботи є продовження роботи над системою підтримки прийняття рішень СКОРАД, а саме вдосконалення та поглиблення її функціоналу і розгляд її як системи для побудови й розвитку новостворених проектних команд шляхом розвитку особистих компетенцій та навчання консенсусної співпраці.
 • Item
  Використання мета-евристичних алгоритмів для вирішення задач на задоволення обмежень
  (2022) Орел, Даниїл; Бабич,Трохим
  Дана робота присвячена вирішенню задачі на задоволення обмежень, що слугує фундаментом для побудови ефективної моделі для автогенерації розкладу. Вирішення цієї проблеми дозволить методистам будь-якого факультету в університеті "Києво-Могилянської академії" отримувати готовий навчальний розклад. У роботі представлено модель, що вирішує задачу задоволення обмежень, побудовану на основі інструментарію OptaPlanner. Окрім моделі, було висвітлено нову архітектуру веб-конструктора для побудови навчального розкладу, яка включає у себе реалізацію сервісу для автогенерації розкладу. У висновках було проведено аналіз ефективності побудованої моделі та подальші шляхи її вдосконалення.
 • Item
  Задача контурування зображень за допомогою клітинних автоматів
  (2022) Шевченко, Кирило; Калітовський, Богдан
  Курсова робота має на меті поглиблення своїх знань у сфері задач контурування, а саме, контурування та обробка зображень за допомогою клітинних автоматів. Розроблено клітинний автомат на мові С++, проаналізовано різні типи автоматів та існуючі методи контурування зображень.
 • Item
  Розробка додатку для рекомендацій закладів (ресторанів/кафе) Києва
  (2022) Вакуленко, Сергій; Борозенний, Сергій
  Мета курсової - розібратись детальніше з різними рекомендаційними системами, їх перевагами та недоліками, важкістю реалізації та особливістю використання. Розглянути мову C#, як мову для створення рекомендаційного застосунку.
 • Item
  Шляхи імплементації мікросервісної архітектури в рекомендаційних системах
  (2022) Волошко, М.; Олецький, Олексій
  Робота присвячена дослідженню аспектів впровадження мікросервісної архітектури у рекомендаційних системах. Були проаналізовані необхідні для старої версії застосунку зміни з метою досягти кращої продуктивності. Було розроблено нову версію застосунку та впроваджені усі необхідні покращення.
 • Item
  Побудова 3D моделі об'єкта на основі 2D зображення
  (2022) Яцків, Катерина; Афонін, Андрій
  У роботі розглядається проблема створення 3д моделі на основі 2д зображення, аналізуються різні підходи до даного питання, а також різні варіанти вирішення поставленої задачі. Детально розглядається проблема створення 3д моделі з певного набору 2д фотографій об’єкта з різних ракурсів, досліджується мінімальна та оптимальна кількість вхідних даних, а також критерії їх створення. Фінальним результатом дослідження виступає алгоритм на базі бібліотеки PyTorch3D.
 • Item
  Дизайн та розробка колоборативної системи для обліку робочіх днів та чергувань
  (2022) Яцишин, Ілля; Бабич, Трохим
  Метою курсової роботи є дизайн та розробка веб додатку – колоборативної системи для ведення обліку робочіх днів та чергування. Було розглянуто існуючі альтернативи, визначено та реалізовано необхідні частини додатку згідно з вимогами предметної області. Імплементовано процеси реєстрації та авторизації для надання захищенного доступу до інформації та її зміни користувачам системи.