17.00.03 - музичне мистецтво

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Циклічна симфонія в композиторській творчості XX століття: від жанрової перехідності до інтерстильових властивостей : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
    (2012) Ємельяненко, Марія; Самойленко, Олександра
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03. - Музичне мистецтво. - Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової, Міністерство культури України, Одеса, 2012. Дисертація присвячена дослідженню інтертекстуальних властивостей циклічної симфонії в композиторській творчості XX - початку XXI століття, обгрунтуванню принципів інтерстилю як необхідної умови розвитку циклічної симфонії. Характеризуються актуальні музикознавчі підходи до стильового змісту симфонічної музики XX і XXI ст. Висвітлюються шляхи1 6 становлення жанру симфонії у творчості Г. Малера, Д. Шостаковича і Б. Лятошинського як представників рубіжного історичного часу музики. У дисертації, по-перше, обговорюється стильове мислення в музиці як особливий культурно-історичний феномен, наділений рисами стильової перехідності, по-друге - розкривається теоретичний і творчо-практичний (музичний) зміст явища стильової перехідності, по-третє - розкривається значення періоду кінця XIX - початку XX століття (зокрема, творчості Г. Малера) як першої кризи "великої" симфонічної композиторської творчості, середини XX століття (представленої творчістю, передусім, Д. Шостаковича і Б. Лятошинського) - як другої кризи, початку XXI століття — як третьої кризової крапки в розвитку симфонічної музики (до якої спрямована творчість Б. Тищенка, Г. Канчелі та С. Слонимського, в українському симфонізмі - творчість В. Губаренка й Є. Станковича). На основі стилістичного аналізу простежується стильова перехідність творчості зазначених композиторів як парадигма музичного мислення в жанровій галузі циклічної симфонії. Понятійна новизна роботи пов'язана з введенням в науковий музикознавчий ужиток категорії "інтерстиль", обґрунтуванням дискурсивного і музично-текстологічного зв'язку даної категорії з поняттями інтертекстуальності і метатексту.