Українська Орієнталістика. Випуск 2-3, 2007-2008

Permanent URI for this collection

У збірнику вміщено статті, присвячені розгляду актуальних проблем східної філології, перекладознавства та літературознавства. Чільна увага приділена висвітленню малодослідже-них проблем з історії міжнародних та міждержавних відносин східних країн, деяких аспектів функціонування національних медійних систем, а також широкого кола соціокультурних та світоглядних питань у галузі сходознавства.

Browse