"Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819–1924): досвід археографічних та бібліографічних студій"

Permanent URI for this collection

Пропонований збірник наукових праць укладено за підсумками наукової конференції "Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819-1924): досвід археографічних та бібліографічних студій", що відбулася в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" 27 квітня 2018 року. Статті, вміщені у збірнику, узагальнюють нові результати комплексного застосування на конкретному матеріалі, представленому друкованими й рукописними працями філософів і богословів Київської духовної академії, археографічних, історіографічних, герменевтичних, культурологічних, компаративістських, біографічних та інших методик, реалізованих на засадах системності, доказовості, історизму, ідейної та конфесійної незаангажованості. У полі уваги авторів - дослідницький потенціал і проблеми вивчення рукописних кандидатських творів студентів КДА, особливості рецепції київськими академістами європейської філософії, теологічної науки та інтелектуальної традиції, маловідомі сторінки життя і творчості низки видатних випускників і викладачів (Петра Кудрявцева, Стефана Сольського, Петра Ліницького, Віктора Аскоченського, Гервасія Сікорського). До уваги читачів запропоновано першодрук (у російськомовному оригіналі та українському перекладі) статті Петра Кудрявцева "Українознавство й візантинознавство" (1929). Збірник присвячено 200-й річниці Київської духовної академії й адресовано науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться її історією та спадщиною.

Browse