Соціальне у мові та мова в соціумі : колективна монографія

Permanent URI for this collection

Монографія, створена на пошану професора Лариси Терентіївни Масенко, презентує обшир лінгвістичної проблематики, яка стосується вияву соціальної природи мови та функціювання української мови в різних соціальних умовах. Праця охоплює дослідження в галузі соціолінгвістики, лексикології, граматики, ономастики та лінгвістики тексту, демонструючи різноаспектність і потужність впливу соціальних чинників на мову.

Browse