Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення : збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2018 р., Київ, Україна

Permanent URI for this collection

У збірнику містяться тексти наукових доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення", присвяченої обговоренню досвіду провідних європейських країн із застосування національних процедур вирішення малозначних спорів, а також Європейської процедури вирішення дрібних спорів, з метою підвищення доступності правосуддя в Україні та наближення його до європейських стандартів. У збірнику також публікуються узагальнення практики судів першої та апеляційної інстанцій, отриманих впродовж першого року застосування спрощеної процедури вирішення малозначних спорів, а також вміщено рекомендації щодо вирішення окремих проблем перегляду судових рішень, ухвалених у спрощеній процедурі, застосування критеріїв та диференціації процедур розгляду окремих категорій справ, що відносять до незначної складності та ін. Стане в нагоді тим, хто цікавиться цивільним судочинством, практикою розгляду і вирішення цивільних справ, студентам.

Browse