Історико-архітектурні пам'ятки Києво-Могилянської академії: збереження та музеєфікація

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Сидорчук, Таїсія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена характеристиці комплексу історико-архітектурних пам’яток ХVІІ-ХІХ ст., які знаходяться на території Національного університету «Києво-Могилянська академія». В статті висвітлюються особливості використання кожної пам ’ятки від часу її створення, а також подається історія вивчення і проведення ремонтно-реставраційних робіт окремих пам 'яток у другій половині XXст. Автор зазначає, що відродження Національного університету «Києво-Могилянська академія» на своїй історичній території сприяє більш активному збереження всіх історико-архітектурних пам ’яток, музеєфікації окремих історичних споруд та широкому доступу до них громадян.
The issue is devoted to the characteristic o f historical and architectural complex o f the relics o f the past from the seventeenth - nineteenth centuries placed on the territory o f the National University «Kyiv Mohyla Academy». The author investigates the peculiarities o f the eveiy historical relics o f the past since its creation, from the one hand, and the history of the researching and renovation o f some relics in the second h a lf o f the twentieth century from the other hand. Author delineates that the rebirth o f the National University «Kyiv Mohyla Academy» on its own historical territory facilitates the more active preservation of the all historical relics o f the past, tremendously helps to the whole process o f museumfication o f some historical buildings and assists the favorable path o f its openess to the broad public.
Description
Keywords
історико-архітектурна пам ’ятка, дослідження, збереження, музеєфікація
Citation
Сидорчук Т. М. Історико-архітектурні пам'ятки Києво-Могилянської академії: збереження та музеєфікація / Таїса Сидорчук // Жовківські читання 2015 : збірник статей третьої наукової конференції "Музей в сучасному світі" (26-27 серпня 2015 р.). - Львів : РАСТР-7, 2015. - С. 123-130.