Company’s source of financing valuation using strategic real option approach

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Shestakov, D.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article is devoted to the investigation and evaluation o f the company expanded NPV depending on its available financing options using real option approach that synthesize the newest developments in corporate finance and real options and game theory It enables to estimate the value o f managerial decisions, and thus is suitable to valuing strategy and its flexibility.
Description
У статті досліджено та оцінено розширену чисту приведену вартість компанії (ENPV) залежно від доступних джерел фінансування за допомогою методики реальних опціонів, що є синтезом найновіших розробок в сфері корпоративних фінансів, реальних опціонів та теорії ігор. Використаний підхід дозволяє оцінити вартість управлінських рішень та відповідно здійснити оцінку стратегії та її гнучкість.
Keywords
strategic real options, game theory, strategic planning, strategy valuation, real option effect, expanded net present value (ENPV), discounted cash flow (DCF), terminal value (TV), free cash flow to equity (FCFE), exercise value (EV), article, стратегічні реальні опціони, теорія ігор, стратегічне планування, оцінка стратегії, ефект реальних опціонів, розширена чиста приведена вартість (ENPV), дисконтовані грошові потоки (DCF), вартість постійного грошового потоку (TV), вартість вільного грошового потоку капіталу (FCFE), вартість виконання (EV)
Citation
Shestakov D. Company’s source of financing valuation using strategic real option approach / D. Shestakov // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 159 : Економічні науки. - С. 78-80.