Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: підручник

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Посудін, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Наведено відомості про сучасні методи та прилади, що застосову­ються для контролю навколишнього середовища. Розглянуто основні характеристики компонентів біосфери, абіотичні й біотичні фактори середовиша, зокрема ті, що викликають стреси в живих організмах. Викладено принципи дії приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовиша, методологія оцінки цих параметрів і моделю­вання процесів та явищ, що відбуваються у довкіллі. Особливу увагу приділено використанню засобів дистанційного зондування біосфери та впровадженню систем автоматизованого вимірювання параметрів на вколишнього середовища. Звернено увагу на поточний контроль знань студентів за допомо­гою завдань та задач практичного характеру, запитань, тестів. Для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.
Description
Keywords
екологія, метрологія, ecology, metrology
Citation
Посудін Ю. І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: підручник / Ю.І. Посудін. - К. : Світ, 2003. - 285 с. : іл.