Політика підготовки управлінських кадрів для сфери охорони здоров'я в Україні на засадах компетентнісного підходу

Abstract
Магістерську роботу присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми, яка полягає в недостатньо дієвій державній політиці стосовно підготовки управлінських кадрів для сфери охорони здоров'я. Зважаючи на те, що для ефективного функціонування і трансформації вітчизняної системи охорони здоров’я необхідна критична маса професіоналів нової генерації, здатних до глибокого розуміння проблем і ключових тенденцій розвитку сфери охорони здоров’я, готових до застосування широкого спектра навичок для впровадження змін на організаційному та політичному рівнях, вироблення в Україні дієвої кадрової політики у сфері охорони здоров'я є надзвичайно актуальним. Автором дослідження було окреслено сучасні теоретичні підходи до розуміння сутності компетентнісного підходу в освітньому процесі. Визначено нормативно-правову базу, яка наразі регламентує підготовку керівних кадрів для закладів охорони здоров’я в Україні. Узагальнено успішні практики підготовки керівних кадрів на основі компетентнісного підходу для сфери охорони здоров'я у США та Канаді. Особливу увагу закцентовано на лідерських компетенціях і деструкторах. Спрогнозовано ключові ризики, що можуть мати місце під час реалізації політики з підготовки управлінських кадрів для сфери охорони здоров'я, а також прописані можливі шляхи їхньої нейтралізації. Розроблено пропозиції стосовно удосконалення політики з підготовки керівних кадрів для закладів охорони здоров’я в Україні. Для дослідження поставленої проблеми автором успішно застосовано систему загальнофілософських, загальнонаукових і спеціальнонаукових методів. Це забезпечило достовірний та об’єктивний аналіз політики з підготовки управлінських кадрів для сфери охорони здоров’я.
Description
Keywords
управління, кадрова політика, сфера охорони здоров'я, магістерська робота
Citation