Conflict in Donbas as a Manifestation of Transitional Society Challenges

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Taranenko, Hanna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Political instability processes are particularly significant for transitional societies. The problem of political transformation is urgent for Ukraine as a nation in transition. The goal of this article is to study the conflict in Donbas as a manifestation of transitional society challenges and Ukraine’s move toward democratization. The utilized method is qualitative case study. Among the study results, one can mention that the current conflict in Donbas is a manifestation of transitional society challenges. The conflict in Donbas can be viewed as a confrontation related to post-Soviet political space transformation, in particular, democracy transit. The practice of «hybrid wars» is not a particularly new concept in the international conflicts dimension, yet it appears to be a significant challenge for transitional societies. The armed conflict in Donbas became a turning point in the identity development of Ukrainians as a society in transition. Ukraine needs to investigate and implement the most successful examples of previous conflicts’ resolution. One of the instruments that can assist in overcoming the challenges of democratic political and economic transition and respective conflict resolution is international organizations. Despite internal weaknesses of the latest years, the EU has been actively supporting Ukraine, specifically, in the conflict resolution efforts. The UN is another important platform for the conflict resolution efforts. Besides, the UN has traditionally been active in supporting transitional democracies. It can be concluded that the potential of international intergovernmental and non-governmental organizations can be further utilized in order to search for reliable mediators, new valuable expertise and ideas’ exchange. Besides, while analyzing the topic of democracies in transition, one should look at the potential of civil society groups for establishing and sustaining peace.
Політична нестабільність особливо характерна для перехідних суспільств. Проблема політичної трансформації є актуальною для України як перехідної держави. Метою цієї статті є вивчення конфлікту на Донбасі як прояву викликів перехідного суспільства та руху України до демократизації. Для дослідження було використано метод якісного тематичного дослідження (case study). Серед результатів дослідження можна зазначити, що нинішній конфлікт на Донбасі є проявом викликів перехідного суспільства. Конфлікт на Донбасі можна розглядати як протистояння, пов'язане з пострадянською трансформацією політичного простору, зокрема, транзитом демократії. Практика «гібридних війн» не є принципово новим поняттям у вимірі міжнародних конфліктів, проте, вона являє собою значний виклик для перехідних суспільств. Збройний конфлікт на Донбасі став поворотним пунктом у розвитку ідентичності українців як перехідного суспільства. В Україні необхідно дослідити та впровадити найбільш успішні приклади врегулювання попередніх міжнародних конфліктів. Міжнародні організації є одним з інструментів, який може допомогти подолати виклики перехідного періоду та відповідного врегулювання конфлікту на Донбасі. Незважаючи на внутрішні слабкості останніх років, Європейський Союз активно підтримує Україну, зокрема, в зусиллях з врегулювання конфлікту. ООН є ще однією важливою платформою для розв'язання конфліктів. Крім того, ООН традиційно активно підтримує перехідні демократії. Можна зробити висновок, що потенціал міжнародних міжурядових та неурядових організацій може бути надалі використаний для пошуку надійних посередників, нових експертних знань та обміну ідеями. Крім того, аналізуючи тему демократій у перехідному періоді, слід звернути увагу на потенціал груп громадянського суспільства для налагодження та підтримки миру.
Description
Keywords
conflict resolution, transitive societies, nations in transition, Ukraine, Donbas, the European Union, the United Nations, democracy, political modernization, Eastern Europe, article, розв’язання конфліктів, перехідні суспільства, транзитивні суспільства, Україна, Донбас, Європейський Союз, Організація Об’єднаних Націй, демократія, політична модернізація, Східна Європа
Citation
Taranenko H. H. Conflict in Donbas as a Manifestation of Transitional Society Challenges / Anna Taranenko // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2020. - Вип. 29. - С. 13-20.