Лінгвістичні ціннісні параметри дискурсів публічних особистостей епохи глобалізації в соціальних мережах : міжнародні порівняння

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Зернецький, Павло
Куранова, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено лінгвістичному аспекту ціннісних параметрів дискурсів публічних особистостей епохи глобалізації. Зокрема, розглянуто смислове наповнення текстів публічних особистостей в соціальних мережах та визначено їх міжнародно-порівняльні особливості.
Статья посвящена лингвистическому аспекту ценностных параметров дискурсов публичных личностей эпохи глобализации. В частности, рассмотрено смысловое наполнение текстов публичных личностей в социальных сетях и определены их международно- сопоставительные особенности.
The article is dedicated to the linguistic aspects of value parameters of public personalities’ discourses of globalization epoch. Sense peculiarities of the texts of public personalities in social networks are researched. Special attention to international comparative parameters of the texts of those persons is paid.
Description
Keywords
глобалізація, цінності, соціальні мережі, мовна особистість, публічна особистість, дискурс, мовленнєвий жанр, лінгвопрагматика, стаття, глобализация, ценности, социальные сети, языковая личность, публичная личность, дискурс, речевой жанр, лингвопрагматика, globalization, values, social networks, language personality, public personality, discourse, speech genre, linguistic pragmatic
Citation
Зернецький П. В. Лінгвістичні ціннісні параметри дискурсів публічних особистостей епохи глобалізації в соціальних мережах : міжнародні порівняння / Зернецький П. В., Куранова С. І. // Еволюція цінностей в епоху глобалізації : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької ; ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". - Київ : ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019. - С. 169-176.