Із "польської нації" в імперське підданство: приклад братів Лятошевичів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Яременко, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на прикладі життєвих стратегій рідних братів із волинського Заслава проілюстровано кар’єри уродженців Речі Посполитої в Російській імперії. Міщанська сім’я Лятошевичів делегувала до Києва у першій третині XVIII ст. щонайменше чотирьох хлопців. Після навчання у Могилянській академії вони достатньо швидко інтегрувалися у середовище церковної еліти та значного міщанства. Долі Лятошевичів показують на прикладі одного роду привабливість кар’єри мешканців українських воєводств Речі Посполитої у підросійській частині України. Схоже, такий перетин формальних державного та конфесійного кордонів був заздалегідь спланованим, а успіхи старших братів допомагали молодшим інтегруватися у нове соціальне середовище.
The natives’ of Polish-Lithuanian Commonwealth making of careers in the Russian Empire are analysed in this article on example of brothers from Volynian Zaslav. A petty bourgeois family of Liatoshevych delegated to Kyiv as minimum four boys during the first decades of Eighteenth century. They integrated to church elite and urban patrician surroundings during a short time after studies at Kyiv-Mohyla Academy. The Liatoshevych’s fortunes show attractiveness the making careers for natives of Polish-Lithuanian Commonwealth in the part of Ukraine incoming to Empire. It seems the running across state and confessional borders was planned well in advance and success of older brothers helped to younger of them to integrate in the new social environment.
Description
Keywords
Річ Посполита, Російська імперія, Київ XVIII ст., Києво-Могилянська академія, духовенство, міщани, студенти, Лятошевичі, стаття, Polish-Lithuanian Commonwealth, Russian Empire, Kyiv of 18th century, Kyiv-Mohyla Academy, clergy, clergy, petite bourgeoisie, students
Citation
Яременко М. В. Із "польської нації" в імперське підданство: приклад братів Лятошевичів / Максим Яременко // Соціум. Альманах соціальної історії / відп. ред. В. Горобець. - Київ, 2017. - Вип. 13-14. - С. 59-78.