Історія і сучасний стан сленгових одиниць на позначення людини в українській мові

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Шевчук, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У роботі розглянуто історію та сучасний стан сленгових виразів на позначення людини в українській мові. У минулому українська мова була під впливом різних іноземних культур і мов, що відображалося на використанні слів для позначення людей. У сучасному українському суспільстві спостерігається активний процес формування нових сленгових виразів, які пов’язані з інтернет-культурою, молодіжними підлітковими субкультурами та впливом зарубіжних мов. Робота розглядає різні вирази, які використовуються для позначення хлопців і дівчат, а також звертає увагу на те, що деякі з них можуть мати негативну конотацію або вважатися неввічливими. Також у сучасному українському сленгу є багато англійських запозичень, що свідчить про вплив глобалізації та міжнародного спілкування на мову.
Description
The paper examines the history and current state of slang expressions forpeople in the Ukrainian language. In the past, the Ukrainian language was influenced by various foreign cultures and languages, which was reflected in the use of words to refer to people. In today’s Ukrainian society, there is an active process of forming new slang expressions that are associated with Internet culture, youth subcultures and the influence of foreign languages. The paper examines the various expressions used to refer to boys and girls, and draws attention to the fact that some of them may have a negative connotation or be considered impolite. Also, there are many English loanwords in modern Ukrainian slang, which shows the influence of globalisation and international communication on the language.
Keywords
сленг, просторічна лексика, жаргон, термінологія, культура, тези конференції, slang, spatial vocabulary, jargon, terminology, culture
Citation
Шевчук О. В. Історія і сучасний стан сленгових одиниць на позначення людини в українській мові / Ольга Шевчук // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 243-247.