Отримання ліній пшениці (Triticum aestivum L.) з дріжджовими генами біосинтезу трегалози

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Кваско, А.
Ісаєнков, С.
Дмитрук, К.
Сибірний, Андрій
Блюм, Ярослав
Ємець, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
За допомогою двох методів Agrobacterium-onocepeдкованої трансформації (in vitro та in planta) перенесено дріжджові (Saccharomyces cerevisiae) гени біосинтезу трегалози TPS1 і TPS2 до ряду сортів пшениці (Tritiсит aestivum L.) задля підвищення їх посухостійкості. Для цього було створено векторні конструкції pßract214-TPSl та pBract214-TPS2 з цільовими генами TPS1 та TPS2, відповідно, під контролем промоторе убіхітину кукурудзи (PUbi), та селективним маркерним геном гігроміцин-фосфотрансферази (hpt). Як експланти для трансформації in vitro використовували 3—5 добові калюси, отримані з незрілих зародків пшениці. Селекцію трансгенних рослин-регенерантів здійснювали на поживному середовищі, що містило ЗО мг/л гігроміцину як селективного агента. У результаті трансформації за допомогою методу in planta було отримано насіння (трансгенне покоління TJ пшениці, яке пророщували і відбирали на стійкість до гі- громіцину. Перенесення та інтеграцію цільових генів в геном пшениці підтверджено за допомогою полімеразної ланцюгової реакції з використанням специфічних праймерів до генів TPS1 та TPS2.
Yeast (Saccharomyces cerevisiae) trehalose biosynthesis genes ( TPSI and TPS2) were transferred into genomes of several common wheat varieties using two methods of Agrobacterium-mediated transformation (in vitro and in planta) to enhance their drought tolerance. For this purpose, vectors pBract214-TPSl and pBract214-TPS2 were constructed using Gateway-cloning technique. Both vectors contained TPSI and TPS2 genes under the control of the constitutive maize ubiquitin promoter (PUbi) and hygromycin-phosphotransferase (hpt) selectable marker gene. Three-five days callus obtained from wheat immature embryos was used as explants for the transformation in vitro. Selection of transgenic plants was carried out on nutrient medium supplemented with 30 mg/L hygromycin (as selective agent). Seeds of wheat (transgenic generation T l) were obtained after in planta method of transformation. Integration and presence of yeast genes in wheat genomic DNA isolated from transgenic plants were confirmed by PCR analysis using primers specific to TPSI and TPS2 genes.
С использованием двух методов Agrobacterium-опосредованной трансформации (in vitro и in planta) перенесены дрожжевые (Saccharomyces cerevisiae) гены биосинтеза трегалозы TPS1 и TPS2 в ряд сортов пшеницы ( Triticum aestivum L.) для повышения их засухоустойчивости. Для этого были созданы векторные конструкции pBract214-TPSl и pBract214-TPS2 с целевыми генами TPS1 и TPS2, соответственно, под контролем промотора убиквитина кукурузы (PUbi), и селективным маркерным геном гигромицин-фосфотрансферазы (hpt). В качестве эксплантов для трансформации in vitro использовали 3—5 дневные калюсы незрелых зародышей пшеницы. Селекцию трансгенных растений-регенерантов осуществляли на питательной среде с добавлением 30 мг/л гигромицина (как селективного агента). В результате проведения трансформации с использованием метода in planta были получены семена (трансгенное поколение Т1) пшеницы, которые проращивали и отбирали на устойчивость к гигроми- цину. Перенесение и интеграцию целевых генов в геном пшеницы подтверждали с помощью ПЦР-анализа с использованием специфических праймеров к генам TPS1 и TPS2.
Description
Keywords
трегалоза, дріжджові гени, TPS1, TPS2, генетична трансформація, Agrobacterium tumefaciens, in vitro, in planta, Triticum aestivum, стаття
Citation
Отримання ліній пшениці (Triticum aestivum L.) з дріжджовими генами біосинтезу трегалози / А. Ю. Кваско, С. В. Ісаєнков, К. В. Дмитрук, А. А. Сибірний, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець // Цитологія і генетика. - 2020. - Т. 54, № 4. - С. 3-14.