Adoption of the governmental affordable medicines programme by Ukrainians

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Shevchenko, Maryna
Yurochko, Tetiana
Skrypnikova, Olena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ensuring that the local population has access to medicines is one of the functions of a modern democratic state and an important element of social policy. The question of the affordability of medicines to the public is extremely important. This is also due to the fact that, unlike in European countries, Ukraine did not have a system of medicines reimbursement. To date, the reimbursement Affordable Medicines Programme has been in effect since April 2017 and is applicable to patients with cardiovascular disease, bronchial asthma, and type II diabetes. In total, 258 medicines are included in the Programme, 64 of which can be obtained free of charge and the others with a small extra payment. The respondents' perceptions of the Programme were conducted through a secondary analysis based on the third wave of the "Health Index. Ukraine" which was held in 2018 by the International Renaissance Foundation, the School of Public Health of the National University of Kyiv Mohyla Academy, and the Kyiv International Institute of Sociology. This study aims to present the results of the research of the attitude of Ukrainians to the government Affordable Medicines Programme and their perception of its implementation. The total number of respondents to this survey totaled more than 10,000 household representatives. The results of the research indicate a positive assessment of the respondents who participated in the survey "Health Index. Ukraine" (76% in 2018), which is confirmed by other research of the Kyiv International Institute of Sociology (63% in 2019) and by international experts. The results of the survey do not allow us to draw any official conclusions about the impact of the Programme on the health of Ukrainians, but during the interview 60.6% of the respondents said that the Programme "helped improve health"; in addition, positive changes in health were indicated by the most financially vulnerable categories of the population. It is also noted that 80–82% of prescriptions were reimbursed to Programme participants.
Забезпечення доступу місцевого населення до лікарських засобів є однією з функцій сучасної демократичної держави та важливим елементом соціальної політики. Питання доступності лікарських засобів для населення залишається надзвичайно важливим. Це також пов’язано з тим, що, на відміну від європейських країн, в Україні не було системи відшкодування лікарських засобів. На сьогодні Програма "Доступні ліки" діє з квітня 2017 року і застосовується для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом II типу. Загалом до Програми включено 258 лікарських засобів, 64 з яких можна отримати безкоштовно, а інші з невеликою доплатою. Сприйняття респондентами Програми проводилось за допомогою вторинного аналізу даних третьої хвилі загальнонаціонального опитування "Індекс здоров’я. Україна", яку провели у 2018 р. Міжнародний фонд "Відродження", Школа громадського здоров’я Національного університету "КиєвоМогилянська академія" та Київський міжнародний інститут соціології. Це дослідження має на меті представити результати вивчення ставлення українців до урядової програми. Загальна кількість респондентів цього опитування становила понад 10 тисяч представників домогосподарств. Результати дослідження свідчать про позитивну оцінку респондентів, які брали участь в опитуванні (76% у 2018 році), що підтверджується іншими дослідженнями, зокрема Київського міжнародного інституту соціології та міжнародними експертами. Результати опитування не дозволяють зробити жодних офіційних висновків щодо впливу Програми на здоров'я українців, проте під час інтерв'ю 60,6% респондентів указали, що Програма "допомогла покращити здоров'я"; окрім того, позитивні зміни в здоров’ї зазначили найбільш фінансово незахищені категорії населення. Також зазначається, що вартість 80-82% виписаних рецептів було відшкодовано учасникам Програми.
Description
Keywords
reimbursement, medicines, "Affordable Medicines" Programme, article, реімбурсація, лікарські засоби, програма "Доступні ліки", реимбурсация, лекарственные средства, программа "Доступные лекарства"
Citation
Shevchenko M. V. Adoption of the governmental affordable medicines programme by ukrainians [electronic resource] / Shevchenko M. V., Yurochko T. P., Skrypnikova O. S. // Medical Perspectives (Медичні перспективи). - 2020. - Vol. 25, No 2. - P. 37-43.