Контроль рівня генотоксичності мікотоксинів за допомогою опто-волоконного біосенсору SOS-типу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Стародуб, Микола
Савчук, М.
Феделеш-Гладинець, Марія
Таран, О.
Шуляк, Л.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мікотоксини є дуже небезпечними біогенними речовинами, і, як правило, вони характеризуються як такі, що мають загальну токсичність. Надається інформація про їх здатність до генотоксичності. Основною метою даної роботи була розробка методу експресного контролю рівня генотоксичності деяких мікотоксинів із застосуванням запропонованого опто-волоконного SOS- біосенсора. Визначено головну умову для такого експрес-аналізу та показано, що мікотоксини Т2, патулін, афлатоксин В1, зеараленон і охратоксин здатні впливати на генетичний апарат, а саме, в результаті їхньої активності підвищується експресія lux-оперона референтних клітин бактерій. Виявлено, що найвища генотоксичність була зареєстрована у випадку Т2 мікотоксину, афлатоксину В2 та патуліну. Показано, що різні мікотоксини характеризувалися різним рівнем генотоксичності.
Mycotoxins are very dangerous nutrients, and, as a rule, they are characterized by general toxicity. Information about their ability to genotoxicity is provided. The main goal of this work was to develop a method for express control of the level of genotoxicity of some mycotoxins using the proposed fiber-optic SOS-biosensor. The main condition for such a rapid analysis was determined and it was shown that T2 mycotoxins, patulin, aflatoxin B2, zearalenone and ochratoxin are able to influence the genetic apparatus, namely, as a result of their activity, the expression of the lux-operon of reference bacteria cells is increased. It was revealed that the highest genotoxicity was registered in the case of T2 mycotoxin, aflatoxin B2 and patulin. It was shown that mycotoxins were characterized by different levels of genotoxicity.
Микотоксины являются очень опасными биогенными веществами, и, как правило, они характеризуются общей токсичностью. Предоставляется информация об их способности к генотоксичности. Основной целью данной работы была разработка метода экспрессного контроля уровня генотоксичности некоторых микотоксинов с применением предложенного опто-волоконного SOS-биосенсора. Определено главное условие для такого экспресс-анализа и показано, что микотоксины Т2, патулин, афлатоксин В2, зеараленон и охратоксин способны влиять на генетический аппарат, а именно, в результате их активности повышается экспрессия lux-оперона референтных клеток бактерий. Выявлено, что самая высокая генотоксичность была зарегистрирована в случае Т2 микотоксина, афлатоксина В2 и патулина. Показано, что микотоксины характеризовались различным уровнем генотоксичности.
Description
Keywords
опто-волоконний SOS біосенсор, мікотоксини, генотоксичність, експрес-аналіз, стаття, fiber optic SOS-biosensor, mycotoxins, genotoxicity, express-analysis, опто-волоконный SOS-биосенсор, микотоксины, генотоксичность, экспресс-анализ
Citation
Контроль рівня генотоксичності мікотоксинів за допомогою опто-волоконного біосенсору SOS-типу / М. Ф. Стародуб, М. В. Савчук, М. І. Феделеш-Гладинець, О. П. Таран, Л. Н. Шуляк // Біологічні системи: теорія та інновації. - 2019. - Т. 10, № 2. - С. 38-43.