Загальна модель економічних циклів - модель кумулятивної неефективності ринків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Бандура, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Для встановлення взаємозв’язку між ефективністю використання виробничих ресурсів і темпами економічного зростання запропоновано нову модель економічного циклу. У її рамках доведено, що приховані сукупні перевитрати ресурсів, задіяних у виробництві ВВП, є первісною і загальною рушійною силою макро- економічної динаміки. Перевитрати ресурсів є наслідком нагромадження недосконалостей ринків. Їх вимірюють як різницю між дефляторами природних і поточних ринкових цін. За цією різницею можна оцінити сумарну ефективність регуляторної політики та її вплив на темпи зростання. Модель протестовано на прикладі 45-річного розвитку економіки США (6 емпіричних циклів). Це дозволило визначати початок рецесій із випередженням на 6-18 місяців і відрізнити тимчасове уповільнення від рецесії. Тестування також показало відсутність неправдивих сигналів про час початку рецесії.
Description
Attempting to establish a fundamental relationship between the efficiency of the use of production resources and dynamics of economic growth, a new model of economic cycle is proposed. It is shown that the hidden resource overuse used in GDP production is an initial driving force of economic cycles for general case. The resource overuse is a result of cumulative market imperfections caused by various market conditions and embodied in the gap between calculated natural and actual market price deflators. Total efficiency of the regulatory policy and its influence on growth rate can be evaluated by the size of this gap. This enables feedback between actions of the regulator and their impact on the economy. It was empirically tested on the USA economy using a period of 45 years or six empirical business cycles in a row. The model allows us to identify and forecast recession with the lead period 6 to 18 months. Empirical testing of the cumulative market imperfections model reveals the absence of false signals when recession starting points forecasting and possibility to separate recession signal from temporary slowdown one.
Keywords
бізнес-цикл, темпи економічного зростання, рецесія, прогнозування, макроекономічна динаміка, макроекономічна рівновага, досконала й ефективна конкуренція, ступінь ефективності ринків, business cycles, economic growth rate, recession, forecasting, macroeconomic dynamics, macro-equlibrium, perfect and efficient competition, market efficiency rate
Citation
Бандура Олександр Вікторович. Загальна модель економічних циклів - модель кумулятивної неефективності ринків / Олександр Бандура // Економічна теорія. - 2016. - № 1. - С. 86-100.